Larga nyheter

Om du testats positiv för covid-19

Om ett PCR-test visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso-och sjukvården.

Du kan betrakta dig som frisk och gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet även om du har kvar vissa symtom som till exempel snuva, hosta, eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om du har tagit ett prov som visar att du har covid-19, men inte har symtom räknas de sju dygn som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

Angående smittsamhet:
PCR-tekniken inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som har oskadliggjorts av immunförsvaret.
Arvsmassan från viruset kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter att en person blev sjuk, men det innebär inte att du fortfarande är smittsam. Det är därför provet i första hand ska tas när du har symtom eller i samband med en smittspårning när du har utsatts för smitta från din nära omgivning. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testa-dig-for-covid-19/om-pcr-test/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Larga nyheter

God Jul & Gott Nytt År

Vi på kontoret vill tacka för ett gott samarbete under detta annorlunda år med att önska alla en

God jul & ett gott nytt år

Anna, Carina, Frida & Gabor

Fria bild: grenar, julgran, barrträd, prydnad, snöflingor, mjuk, hängande,  vinter, jul, dekoration
Larga nyheter

Ställa om klockan

I år infaller vintertiden 31/10.
Det vi ska göra då är alltså att ställa tillbaka klockan 1 timma.
En bra minnesregel för det är att ställa tillbaka utemöblerna på vintern och tvärtom på våren när det är dags för sommartid.

två, vit, svart, analoga väckarklockor, tidsomvandling, tid av, sommartid, klocka, minuter, timmar, tid som indikerar, ringa, noggrannhet, betala, nostalgi, timvisare, minuters hand, uhrumstellung, vintertid, väckarklocka, jul, tid, dekoration, Semester, firande, vinter-, nedräkning, säsong, växt, studio skott, inomhus, inget folk, siffra, natur, fortfarande liv, enda objekt, klockansikte, form, deadline, träd, 4K

Larga nyheter

Skrivartävlingen

Vi förlänger tävlingstiden för dig som vill skriva om Personlig Assistans = Självbestämmande! Vi tycker att ämnet är så angeläget att det förtjänar en längre tid i rampljuset. 

Du som vill vara med ska berätta hur du har fått självbestämmande genom assistansen eller hur du upplever att reformen ger det till någon du känner, har arbetat hos eller som du är släkt med. Du väljer själv ur vilket perspektiv du skriver – den assistansberättigades, den personliga assistentens, den anhöriges, arbetsgivarens, myndighetens, administratörens eller något annat.

  • Ditt bidrag ska vara skönlitterärt (prosa, poesi, novell) och tidigare opublicerat.
  • Bidraget ska vara på max 20 000 tecken inklusive mellanslag.
  • Bidragen ska vara juryn tillhanda via mail senast den 15 januari 2022.

Ett urval av texterna kommer att publiceras på hostrost.se och spridas på internet. De tre vinnande bidragen publiceras dessutom på sidan hejaolika.se

Tre pristagare kommer att utses vid en direktsänd prisutdelning på facebook och zoom. Första pris är 25 000 kronor. Andra pris 10 000 kronor och tredje pris 5 000 kronor. ABH Utbildning ansvarar för att göra skatteavdrag och betala in sociala avgifter. 

Maila ditt bidrag till anna@abhutbildning.se senast den 15 januari 2022

Juryn

Insända bidrag kommer att bedömas av en jury som består av

Jonas Franksson, ordförande för STIL, före detta ordförande för förbundet Unga Rörelsehindrade, programledare för CP-magasinet och de första två säsongerna av Funk i P1, skådespelare och vinnare av det Stora Journalistpriset 2004.

Inger Frimansson, debuterade som skönlitterär författare 1984. Sedan 1997 är hon författare på heltid. Hon växlar mellan olika genrer och har gett ut både romaner, lyrik, noveller och ungdomsromaner. Inger vann Svenska Deckarakademins pris som bästa svenska kriminalroman både 1998 och 2005.

Margareta Persson har under hela sitt liv varit verksam inom funktionshinderrörelsen, men har också tidigare varit politiker. Hon är även författare. År 2001 gav hon ut romanen Måste försöka om sin egen barndom och polioepidemin i 1950-talets Stockholm. 2018 kom boken Gamla synsätt spökar än: funktionshinder genom tiderna .

Anna Barsk Holmbom, instiftare till priset, ägare till ABH Utbildning och Rådgivning och författare till ett flertal böcker och artiklar på temat personlig assistans.

Bidragen kommer att bedömas utifrån kvalitet på texten och utifrån den känsla texten förmedlar.

Larga nyheter

Nyhet, e-learning

Vi kan nu via en konsult erbjuda e-Learning kurser som du kan göra hemma.
E-learning är ett tidseffektivt, lärande och kvalitetshöjande arbetssätt som kan ge personalen den kompetens som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag med god kvalitet.

Vi erbjuder följande kurser:
Grundutbildning om LSS, personlig assistans och den personliga assistentens roll
Att arbeta med att ge stöd och service enligt LSS
Tystnadsplikt och sekretess
Missförhållande för vuxna och för barn
Basal hygien och smittspridning
Personlig assistans och sexualitet
Arbetsmiljöutbildning

För anmälan kontakta oss på kontoret@larga.se

Utbildningar – Larga

Larga nyheter

Välkomna på digital uppdragsgivarträff

Onsdagen den 13 oktober kör vi höstens Uppdragsgivarträff.

Då Sverige för visso har öppnat upp fortsätter vi ändå med våra digitala träffar året ut.

Uppdragsgivarträffen kommer hållas genom Teams och de enda du behöver är en dator, surfplatta eller mobiltelefon

Vi går igenom aktuella ämnen som berör er och oss. 

Det finns möjlighet till frågor och idéer, samt bra tillfälle för att ”träffa” andra uppdragsgivare och utbyta erfarenheter. 

Vi går igenom följande:
Covid -19 och Vaccination
Att stärka assistansen
Övriga nyheter och aktuella ämnen

Anmäl dig till oss på kontoret@larga.se eller slå oss en signal 0302-175 40

Larga nyheter

Läkarintyg från dag 8 igen

Från och med 1 oktober 2021 behöver alla återigen uppvisa läkarintyg från dag åtta.

När du är sjuk i mer än 14 kalenderdagar, skall du fylla i blanketten AFA-anmälan och
skicka till Larga. Blanketten hittar du på www.afa.se ring även till oss på kontoret 0302-175 40
eller maila oss till kontoret@larga.se så sjukanmäler vi dig till Försäkringskassan.

Vi vill även fortsättningsvis ha in läkarintyg från dig, även när du får ersättningen från
Försäkringskassan. Detta då sjukfrånvaro är semestergrundande.

Sjukfrånvaroersättning

Dag 1 = Karens
Dag 2-14 = 80 % av din lön utbetalas av Larga
Dag 15- = Ersättning från Försäkringskassan
Dag 15-360 = AGS-ersättning (se under fliken 18 – AFA)

SGI= Timlön och OB/Jour-tillägg (exklusive semesterersättning)