Din möjlighet att själv ha ett avgörande inflytande över assistansen är mycket viktigt för oss i Larga. Det gäller både vem som ska vara din assistent, när assistansen ska ges och hur assistansen ska utformas.

Assistansen måste utformas med bibehållen respekt för de anställdas rätt till ett utvecklande och meningsfullt arbete. Larga strävar därför efter att alltid ha en öppen dialog med både dig som uppdragsgivare och de personer som anställs som dina assistenter. Vi hjälper dig att tänka igenom assistentperspektivet när du ska utforma din assistans. Vi är måna om att ge stöd till dig så att eventuella oklarheter eller problem lyfts upp till ytan och tas itu med så fort som möjligt.

Regler kring assistansen
För att kunna forma assistansuppdraget så bra som möjligt måste vi som anordnare kunna det regelverk som styr assistansen. Det handlar om arbetstidslagen och andra arbetsrättsliga regler men det handlar också om Försäkringskassans, Socialstyrelsens och Inspektionen för vård och omsorgs (IVOs) regler.

Vi uppdaterar oss ständigt för att alltid ha rätt information till dig. Vår ambition är att du som uppdragsgivare till oss ska få information om förändringar så snart som möjligt på ett sätt som du förhoppningsvis inte upplever som tungrott och svårt. Vi håller till exempel  uppdragsgivarträffar med jämna mellanrum och skickar även ut nyhetsbrev med särskilt viktiga frågor.