Information om behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter är dina men ibland behöver vi få låna dem. Varje gång vi sparar personuppgifter om dig gör vi det med stor respekt för din personliga integritet. Vi sparar bara uppgifter när vi behöver det, bara så mycket uppgifter vi behöver och bara när det finns en laglig grund för det. Den lagliga grunden kan vara att vi behöver uppgifterna för att kunna teckna eller fullfölja avtal, att vi behöver uppgifterna för att följa en lag, att du har gett oss ett medgivande eller för att det ligger i ditt intresse att vi sparar uppgifterna.

AB Larga är personuppgiftsansvariga för hur de personuppgifter vi får behandlas och lagras. Vi överlåter den inte till tredje part. Vi kan emellertid använda oss av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar vi amerikanska Google Analytics för att hantera statistik. De är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Vi anlitar också företaget Berg & Borg som skapar vår hemsida och därigenom får tillgång till personuppgifter på hemsidan. De har i avtal med oss åtagit sig att inte använda uppgifterna i andra syften än de vi har definierat.

På vår hemsida sparar vi följande personuppgifter

För att du ska kunna logga in på vår hemsida, som uppdragsgivare eller som personlig assistent, har vi ditt anställningsnummer och/eller uppdragsgivarnummer, ditt namn och din mailadress lagrade på en databas som är kopplad till sidan.

Om du kontaktar oss via våra kontaktformulär kommer de uppgifter du anger, inklusive meddelandet, att sparas på vår server. Det är inte så lätt för oss att veta vem du är eller vilka uppgifter du lämnar, därför behandlar vi de uppgifter du lämnar där med den rättsliga grunden ”intresseavvägning” eftersom vi förstår att du vill att vi gör något när du kontaktar oss.

Även om du inte loggar in eller fyller i några kontaktformulär kommer vi att samla in anonym information om hur du använder webbplatsen. Detta är ett vanligt standardförfarande för många webbplatser. Denna information identifierar inte dig, utan för att hjälpa oss i rent marknadsföringssyfte för att förbättra våra tjänster.

Dessa uppgifter samlas in om alla

AB Larga samlar in och analyserar följande uppgifter om besökarna på vår hemsida:

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.)
  • Operativsystem (Windows etc.)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål och grund för att spara uppgifterna

Ändamålen med och grunden för att lagra personuppgifter är följande:

Anställda och uppdragsgivare
Ändamålet med att lagra era personuppgifter är för att skapa goda möjligheter för oss att följa de avtal vi ömsesidigt har tecknat. Som inloggad kan du hämta hem de blanketter du behöver fylla i vid olika tillfällen för att fullfölja din del av avtalet. Du kan också anmäla dig till kurser och event.

Kursanmälan
Om du anmäler dig till en kurs på hemsidan lagrar vi uppgifterna du anger för att kunna skriva ut diplom till dig och ge dig möjlighet att delta på kursen med de förutsättningar du kräver, t ex dina behov av tillgänglighet om de är okända av oss, eventuella allergier och liknande. När kursen är genomförd tar vi bort de personuppgifter du har angett. Den lagliga grunden för att spara uppgiften är att vi behöver det för att kunna fullfölja avtalet om utbildning med dig.

Övrigt

AB Larga lagrar även statistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av vår hemsida samt för att få en inblick i din användarupplevelser och för att utveckla vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig 

AB Larga är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas och/eller behandlas genom hemsidan. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som sparas eller behandlas av oss kan du begära det på nedanstående adress.

AB Larga
Carlanders väg 15, 443 39 LERUM, Sverige
Telefon 0302-175 40
Fax 0302-175 12
Mail kontoret@larga.se

Dataskyddsombud:
Anna Barsk Holmbom
anna@abhutbildning.se

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift, att få en uppgift rättad eller, i vissa fall, raderad. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter och att få en kopia av dina uppgifter. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos Datainspektionen.