Larga nyheter

Om du testats positiv för covid-19

Om ett PCR-test visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso-och sjukvården.

Du kan betrakta dig som frisk och gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet även om du har kvar vissa symtom som till exempel snuva, hosta, eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om du har tagit ett prov som visar att du har covid-19, men inte har symtom räknas de sju dygn som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

Angående smittsamhet:
PCR-tekniken inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som har oskadliggjorts av immunförsvaret.
Arvsmassan från viruset kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter att en person blev sjuk, men det innebär inte att du fortfarande är smittsam. Det är därför provet i första hand ska tas när du har symtom eller i samband med en smittspårning när du har utsatts för smitta från din nära omgivning. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testa-dig-for-covid-19/om-pcr-test/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/