Kategori: Nyheter

Nyheter

Socialministern pressas om kommande lagändring

Det blir katastrof om begreppet mycket privat och integritetskänslig karaktär skrivs in i lagtext samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och lyssnar på remissinstanserna, svarade Socialminister Lena Hallengren. 
Nyheter

Nyhet: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige är på flera punkter kritiska till utredningen. ”I vår egen granskning ser vi stora luckor i hur Sverige efterlever FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi kan konstatera att Sverige inte klarat av att fullt ut åtgärda en enda av FN:s rekommendationer om förbättringar från 2014. Det behövs en insatsstyrka som tar fram en strategi och en handlingsplan för åtgärder.” Strategin ska säkerställa att skattemedel används för att inkludera hela variationen i befolkningen genom att tillämpa den europeiska standarden om tillgänglighet genom universell utformning. ”Vi håller med utredaren om att det saknas politisk vilja för att skapa förändring i människors vardag. Men förslagen tar inte det helhetsgrepp som riksdagen efterfrågat och begränsar sig till vissa områden. Vi har därför tagit fram en lista med egna förslag som vi ser fram emot att prata vidare om”, säger Elisabeth Wallenius. Läs hela vårt remissvar till Styrutredningen, SOU 2019:23 Läs vår ”att göra-lista” till regeringen Inlägget Nyhet: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken dök först upp på Funktionsrätt Sverige.
Nyheter

Vintertid

På Söndags är det dax att ställa tillbaka klockan 1 timma!!

Nyheter

Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

Att en anhörigstrategi inte omfattar stora anhöriggrupper är orimligt. Vi undrar om regeringen har förstått anhörigas kamp för rätt insatser, skriver Riksförbundet Attention, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas riksförbund, med fler idag på altinget.se.

När regeringen började tala om att ta fram en nationell anhörigstrategi väcktes hopp. Vi har länge önskat en nationell anhörigstrategi eftersom vi vet hur Sveriges anhöriga ”går på knäna” i kampen för stöd och insatser inom vård, skola och omsorg. Men när det i måndags stod klart att en sådan strategi endast ska gälla anhöriga som vårdar äldre, satte vi kaffet i vrångstrupen. Att satsa på äldre är viktigt och välkommet, men att i en anhörigstrategi utesluta anhöriga som stödjer och vårdar sina barn, unga som vuxna, med funktionsnedsättning är helt orimligt. Samråd förgäves Har inte regeringen förstått att de anhörigas kamp för att få rätt insatser för sina närstående alltid sker på bekostnad av det egna arbetet, hälsan och övriga familjen? Inte förstått innebörden i möten och inlägg från oss organisationer om föräldrar som går under i kampen för att barnet ska få stöd i skolan, insatser från vård och socialtjänst? Är våra samråd med regering och andra myndigheter förgäves? Sjukskriven som följd Anhörigas kamp för sitt barn med funktionsnedsättning har ett högt pris – både för familjen och för samhället – och samhällets brist på förståelse och förmåga att hjälpa till är förödande. I den anhörigenkät som Attention genomförde i våras bland anhöriga som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppgav nästan hälften, 44 procent, att de är eller har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, och 23 procent att de ”riskerar att bli”. 43 procent svarade att det går dåligt att kombinera yrkesliv med barnets NPF. I debattartikeln i Dagens samhälle (30/9) ”NPF-familjerna går konstant på knäna” lyftes att situationen för dessa familjer måste upp på den politiska dagordningen. I regeringens intresse Situationen känns igen även hos föräldrar som har barn med andra funktionsnedsättningar och andra anhöriggrupper som nu utestängs från den nationella anhörigstrategin. Det måste ändras. Att utesluta anhöriga som har barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa i en strategi som syftar till att förbättra situationen för anhöriga är oacceptabelt. Det borde snarare ligga i regeringens intresse att minska sjuktalen och de samhällskostnader som blir följden av att stöd och insatser uteblir. Krav på förändring Vi riktar oss direkt till dig Lena Hallengren (S). En nationell anhörigstrategi måste utgå från den definition av anhörigbegreppet som i dag används av såväl Socialstyrelsen som av lagstiftaren, genom Socialtjänstlagen. Direktiven till Socialstyrelsen måste ändras så att också anhöriga som har barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa innefattas i arbetet för ett bättre anhörigstöd som nu påbörjats. Anki Sandberg Förbundsordförande, Riksförbundet Attention Elisabeth Wallenius Ordförande, Funktionsrätt Sverige Ann-Marie Högberg Förbundsordförande, Anhörigas riksförbund Harald Strand Förbundsordförande, Riksförbundet FUB Maria Persdotter Förbundsordförande, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Ulla Adolfsson Förbundsordförande, Autism- och aspergerförbundet Veronica Magnusson Hallberg Ordförande, Svenska downföreningen Artikeln på altinget.se Inlägget Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga dök först upp på Funktionsrätt Sverige.
Nyheter

Guldrullen 2019 till Johan Klinthammar

Vid helgens RBU-forum delades utmärkelsen Guldrullen ut till Johan Klinthammar från RBU Södermanland. Johan uppmärksammades med följande motivering: ”Med skärpa i sinne och bild har du på ett imponerande sätt skildrat hur det är att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Genom föreläsningar och ditt skapande med fotokonsten lyckas du visualisera RBU-familjernas utmaningar så att också allmänheten begriper vad det handlar om. Du har med enormt driv och många timmars ideellt arbete varit en viktig kraft i RBU:s kamp för att informera och förändra attityder. På bild förbundsordförande Maria Persdotter tillsammans med Johan Klinthammar vid utdelningen av Guldrullen. Inlägget Guldrullen 2019 till Johan Klinthammar dök först upp på RBU.