Den person som tillhör LSS personkrets och har nära och personliga (integritetskänsliga) behov av assistans kan ansöka om personlig assistans. Om det integritetskänsliga behovet är mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som beviljar och finansierar insatsen. Om det är mindre än 20 timmar är det kommunen som beviljar och finansierar assistansen.

De integritetskänsliga behoven kallas också grundläggande behov. Det finns fyra olika grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Det handlar om när du behöver assistans för att äta, för att kommunicera, för att klä av och på dig och för att sköta din hygien.

Den som beviljas personlig assistans för sina grundläggande behov kan också få timmar för sina övriga behov.

Läs mer om vad grundläggande behov på sidan 101 i följande PDF från Försäkringskassans vägledning om assistansersättning.