Larga är medlem i arbetsgivarföreningen FREMIA. Det innebär att du omfattas av kollektivavtalade rättigheter som t ex rätt till en fastställd tjänstgöringsgrad, att få minst minimilön (vilken vi alltid ligger bra mycket över), OB-ersättning, kollektivavtalade försäkringar och liknande. Det är en trygghet för dig.

Din individuella lön fastställs när du anställs. Den bygger på din kompetens och dina tidigare erfarenheter. Varje år gör vi en lönerevision. Ett väl utfört arbete ska löna sig i Larga. Om du inte vet vad du ska göra för att få höjd lön i lönerevisionen ska du tala med din arbetsledare.

Om du får anställning hos Larga följer vi kollektivavtalets regler. Du får antingen en timanställning eller anställs du för viss tid så länge uppdraget varar. I det senare fallet får du alltid en fastställd tjänstgöringsgrad.