Larga nyheter

Museumkväll 24/10

Torsdag den 24/10 träffas vi kl 17:00 vid Röhska museet i Göteborg. Som vanligt fikar vi gemensamt före visningen som heter Ocean Plastics och startar 18:00. Museet stänger kl 20:00 så vill man titta på andra utställningar efter visningen så är det ok.

Ocean Plastics visas på två våningsplan och de som behöver ta hissen kommer att behöva de för att nå bägge utställningshallarna.
 
Guidningen startas i Wernstedtshallen (bredvid caféet

Lite bakgrundsfakta:
År 2050 beräknas det finnas mer plast än fisk i haven. När en ny
generation formgivare tar sig an havsplastproblemet resonerar de
kring framtidens möjligheter och material. Med utställningen Ocean
Plastics visar Röhsska museet olika designprojekt där formgivning ses
som en del av lösningen, snarare än problemet.

Meny för fika kommer inom kort

Anmäl er till kontoret@larga.se eller ring oss på 0302-17540

Larga nyheter

HLR

Det finns fortfarande platser kvar till den viktiga kursen HLR.

När olyckan väl är framme kan grundkunskaper i HLR vara livsavgörande.
Denna kurs ger dig verktyg för att rädda personer som drabbats av
andningsstopp eller har cirkulationssvårigheter. Den lär dig att bedöma
olika typer av skador när det hänt en olycka och vad du gör som första
person på plats.

Kursen innehåll:
• Livshotande läge, andning, blödning, chock
• HLR vid andning och hjärtstopp
• Rätt förfarande vid förflyttning av skadade
• Stabilt sidoläge
• Akuta sjukdomar
• Bedömning av olycksplats

När: 18/2 13:00-16:30
Var: LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på telefon 0302-17540
så snart som möjligt

Larga nyheter

Introduktionsutbildning

Nu kör vi årets andra Introduktionskurs. Några är redan anmälda och vi hoppas att vi kan fylla på med några fler.

När? 18/2 kl 09:00-16:00
Var? Dalheimers hus, Göteborg

Hör efter med dina assistenter och be dom att anmäla sig till oss på kontoret@larga.se eller 0302-17540 senast den 9/2

Önskar er en fin vecka!

Larga nyheter

Kontrolluppgifter

Från och med i år kommer ni inte att få någon kontrolluppgift från oss på Larga. Det beror på att skatteverket har ändrat så att vi redovisar varje månad på individnivå.

För att se kontrolluppgifter som vi redovisat till skatteverket så behöver du gå in på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och logga in på ”min sida”.

Där ser ni er lön och vad som är draget i skatt månad för månad.

Larga nyheter

BRAND

En brand kan starta när man minst anar det och konsekvenserna kan bli
stora. I Sverige inträffar tusentals bränder varje år.
Kursen ger dig viktig kunskap som du kan ta med till din arbetsplats så att
du och din uppdragsgivare på bästa sätt ska kunna hantera situationen om
olyckan är framme.
Du får också lära dig allmän brandkunskap samt kunskaper i hur du på
bästa sätt kan förebygga bränder. Deltagarna ges även möjlighet att
praktiskt prova på att släcka brand med släckare.

Kursens innehåll:
• Teori och allmän brandkunskap
• Tänkbara brandorsaker
• Förebyggande brandskydd
• Praktisk användning av handsläckare
• Praktiskt förfarande vid brand i kläder

När: 4/3 09:00-12:00
Var: LSS-Partner,, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på telefon 0302-17540
senast den 13/2

OBS!!!
I kurslistan samt i kurskatalogen så har det smugit in 2 olika adresser till kurserna Brand & HLR.
Det är LSS Partner som är den rätta adressen för kurserna. Informationen under utbildning på hemsidan är justerad.


Larga nyheter

HLR

När olyckan väl är framme kan grundkunskaper i HLR vara livsavgörande.
Denna kurs ger dig verktyg för att rädda personer som drabbats av
andningsstopp eller har cirkulationssvårigheter. Den lär dig att bedöma
olika typer av skador när det hänt en olycka och vad du gör som första
person på plats.

Kursen innehåll:
• Livshotande läge, andning, blödning, chock
• HLR vid andning och hjärtstopp
• Rätt förfarande vid förflyttning av skadade
• Stabilt sidoläge
• Akuta sjukdomar
• Bedömning av olycksplats

När: 18/2 13:00-16:30
Var: LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på telefon 0302-17540
senast den 3/2

OBS!!!
I kurslistan samt i kurskatalogen så har det smugit in 2 olika adresser till kurserna Brand & HLR.
Det är LSS Partner som är den rätta adressen för kurserna. Informationen under utbildning på hemsidan är justerad.

Larga nyheter

Påminnselse!

En liten uppmaning till er alla som vill få kontakt med oss på konteret.

Vänligen maila till kontoret@larga.se så kommer ditt ärende att hanteras mycket fortare än om det skickas till en person.

Önskar alla en fin vecka!

Nyheter

Nu kommer teaterpjäsen som visar deras kamp för ett liv i frihet

Den 24 januari tar medlemmarna i Riksföreningen JAG nya grepp för att uppmärksamma försämringar inom personlig assistans. Då premiärvisas en unik teaterpjäs med mycket musik och dans av personer med stora funktionsnedsättningar – ”Du JAG Vi Tillsammans”. – Tack vare den personliga assistansen kan alla delta på sina villkor, säger Magnus Andén, som kommunicerar genom att använda fingrarna på ena handen. – Pjäsen är en uppgörelse med gamla institutionssverige, och skildrar kampen för att leva ett liv med självbestämmande och personlig assistans, säger Åsa Emtelin som arbetar med kommunikation på JAG. – Föreställningen är unik genom att JAG-medlemmar både dansar, sjunger och agerar på scen med stöd av personliga assistenter, säger Åsa.

Inspirerat av medlemmarnas berättelser

Tony Samil, som är regissör, och Ann Nilsson, som varit med och skrivit manus, arbetar båda på JAG. De berättar att föreställningen har arbetats fram av medlemmar i Riksföreningen JAG. De har haft stöd av handledare inom teater, dans och konst. Inspirationen har varit medlemmarnas egna berättelser. Även riksföreningens historia, att tillsammans kämpa för självbestämmande och ”independent living”, har varit viktig. Vad tycker då medlemmarna i JAG om att vara med i föreställningen? Så här säger Magnus Andén genom sin legala företrädare Gerd Andén: – Vi som deltar visar på våra sätt att vi är stolta över att skapa detta tillsammans, att vara del i en gemenskap och våga ta plats. Tack vare den personliga assistansen kan alla delta på sina villkor.

Även om man inte talar kan man ha något att säga

Magnus Andén är ordförande i Riksföreningen JAG och är även med i ensemblen. Han kommunicerar genom att använda fingrarna på ena handen. Han visar genom gester och ansiktsuttryck vad han vill och tycker. Även om man inte talar kan man ha något att säga. Allt bygger på lyhördhet för alternativa sätt att kommunicera. Hela sitt liv har Magnus arbetat för att nå ut till politiker och beslutsfattare, men också till allmänheten, för att sprida kunskap och skapa opinion. Han hoppas att fler får förståelse för vad personlig assistans innebär för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Att personlig assistans är vägen till att leva ett liv i frihet, med delaktighet och självbestämmande. – Vi vill visa att personlig assistans idag är den enda insatsen för personer med stora funktionsnedsättningar som uppfyller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt deklarationen för personer med funktionsnedsättning. – För de som har så omfattande funktionsnedsättningar som medlemmarna i Riksföreningen JAG är gruppbostad likställt med institutionsboende. Vi ställer frågan vart Sverige är på väg, tillbaka till institutionerna eller framåt mot delaktighet och självbestämmande för alla människor i samhället?

Politisk debatt – direkt efter premiären

Fyra föreställningar är planerade till den 11 och 12 mars samt 15 och 16 april. Föreningen vill nå ut till politiker, representanter och beslutsfattare för myndigheter. Spelplanen uppdateras kontinuerligt på föreställningens webbplats. Efter föreställningen på Dieselverkstaden den 24 januari blir det även en paneldebatt med bland andra Inger Claesson Wästberg, som var med och utformade lagen om personlig assistans, Anna Karlsson, från arbetsmarknadsprojektet Vi Vill Bidra tillsammans med Hillevi Larsson, som berättar om sitt arbete, samt Matilda Svensson Chowdhury, Fil. Dr. vid Malmö Universitet.   Inlägget Nu kommer teaterpjäsen som visar deras kamp för ett liv i frihet dök först upp på HejaOlika.
Nyheter

Utredning om personliga assistenters villkor

Assistansanordnarna bör ta över sjuklöneansvaret och ge kollektivavtalsliknande villkor för att få bedriva assistans. Socialstyrelsen bör skapa ett utbildnings och kunskapsmaterial. Lagen om arbetstid i husligt arbete bör utredas. Det är några förslag från Lars Lööws utredning.