Larga nyheter

Museumkväll 24/10

Torsdag den 24/10 träffas vi kl 17:00 vid Röhska museet i Göteborg. Som vanligt fikar vi gemensamt före visningen som heter Ocean Plastics och startar 18:00. Museet stänger kl 20:00 så vill man titta på andra utställningar efter visningen så är det ok.

Ocean Plastics visas på två våningsplan och de som behöver ta hissen kommer att behöva de för att nå bägge utställningshallarna.
 
Guidningen startas i Wernstedtshallen (bredvid caféet

Lite bakgrundsfakta:
År 2050 beräknas det finnas mer plast än fisk i haven. När en ny
generation formgivare tar sig an havsplastproblemet resonerar de
kring framtidens möjligheter och material. Med utställningen Ocean
Plastics visar Röhsska museet olika designprojekt där formgivning ses
som en del av lösningen, snarare än problemet.

Meny för fika kommer inom kort

Anmäl er till kontoret@larga.se eller ring oss på 0302-17540

Nyheter

Socialministern pressas om kommande lagändring

Det blir katastrof om begreppet mycket privat och integritetskänslig karaktär skrivs in i lagtext samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och lyssnar på remissinstanserna, svarade Socialminister Lena Hallengren. 
Larga nyheter

Kurser i December

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast den 20/11
Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast den 14/11
Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast den 6/12

Larga nyheter

Bemötande och gränser i yrkesrollen som PA

Hur är man en bra assistent? Vart går gränsen mellan det privata och
jobbet?
Som personlig assistent ställs du ofta inför sociala utmaningar i hur du ska
bemöta och sätta gränser i ditt arbete.
I denna kurs får du möjlighet att genom praktiska övningar, gruppsamtal,
föreläsning samt enkla uppgifter få resonera kring ämnet tillsammans med
andra personliga assistenter.

När: 5/12 9:00-16:00
Var: LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Innehåll:
• Bemötande och det goda samtalet
• Att arbeta med respekt för integritet
• Att bli medveten om makt och beroende i assistansuppdraget
• Gränser och gränssättning i uppdraget som personlig assistent.

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast 14/11

Nyheter

Nyhet: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige är på flera punkter kritiska till utredningen. ”I vår egen granskning ser vi stora luckor i hur Sverige efterlever FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi kan konstatera att Sverige inte klarat av att fullt ut åtgärda en enda av FN:s rekommendationer om förbättringar från 2014. Det behövs en insatsstyrka som tar fram en strategi och en handlingsplan för åtgärder.” Strategin ska säkerställa att skattemedel används för att inkludera hela variationen i befolkningen genom att tillämpa den europeiska standarden om tillgänglighet genom universell utformning. ”Vi håller med utredaren om att det saknas politisk vilja för att skapa förändring i människors vardag. Men förslagen tar inte det helhetsgrepp som riksdagen efterfrågat och begränsar sig till vissa områden. Vi har därför tagit fram en lista med egna förslag som vi ser fram emot att prata vidare om”, säger Elisabeth Wallenius. Läs hela vårt remissvar till Styrutredningen, SOU 2019:23 Läs vår ”att göra-lista” till regeringen Inlägget Nyhet: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken dök först upp på Funktionsrätt Sverige.
Larga nyheter

Introduktionsutbildning

Den 12/11 håller vi November månads PA1-Introduktionsutbildning.

Hör efter med dina assistenter och anmäl till kontoret@larga.se eller på

telefon 0302-17540 så snart som möjligt men senast Torsdag den 7/11