När företaget utvecklades till ett serviceföretag för personlig assistans byggde det på ett nära samarbete mellan de två delägarna Gabor Varga och Klas Nilsson. Klas var själv en av Largas uppdragsgivare. Han avled 2005 men fram till sin bortgång var han med och formade verksamheten.

Både Gabor och Klas fanns nära funktionshinderrörelsen redan i ungdomsåren och utvecklade under många år ett förtroendefullt kompanjonskap där de delade med sig från sina respektive kompetensområden till varandra. På den tiden var Klas ideologen och Gabor ekonomen. Med tiden blev Gabor en lika stark ideolog som Klas och företaget Larga är helt byggt för att erbjuda enskilda en assistans som bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Efter Klas bortgång driver Gabor Varga företaget vidare i samma anda som Klas var med och skapade.