Kategori: Larga nyheter

Larga nyheter

Kurser i December

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast den 20/11
Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast den 14/11
Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast den 6/12

Larga nyheter

Bemötande och gränser i yrkesrollen som PA

Hur är man en bra assistent? Vart går gränsen mellan det privata och
jobbet?
Som personlig assistent ställs du ofta inför sociala utmaningar i hur du ska
bemöta och sätta gränser i ditt arbete.
I denna kurs får du möjlighet att genom praktiska övningar, gruppsamtal,
föreläsning samt enkla uppgifter få resonera kring ämnet tillsammans med
andra personliga assistenter.

När: 5/12 9:00-16:00
Var: LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Innehåll:
• Bemötande och det goda samtalet
• Att arbeta med respekt för integritet
• Att bli medveten om makt och beroende i assistansuppdraget
• Gränser och gränssättning i uppdraget som personlig assistent.

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast 14/11

Larga nyheter

Introduktionsutbildning

Den 12/11 håller vi November månads PA1-Introduktionsutbildning.

Hör efter med dina assistenter och anmäl till kontoret@larga.se eller på

telefon 0302-17540 så snart som möjligt men senast Torsdag den 7/11

Larga nyheter

PA 2

Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd i vardagen åt en person
med en omfattande funktionsnedsättning av det ena eller andra slaget.
Det kan till exempel handla om omfattande rörelsehinder eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Varje arbete är helt unikt och det gäller för dig att hitta din roll så att du ger precis den hjälp som behövs, vare sig mer eller mindre. Målet med den personliga assistansen är att den du arbetar med att ge stöd till ska få precis det stöd som han eller hon önskar av den person han eller hon har valt ut, på precis det sätt han eller hon önskar.

Men vad mer precis innebär det för dig?
Och hur ska du veta vad som förväntas av dig?
Det och mycket annat kommer vi att prata om under den här dagen.

När: 4/11 13:00-16:00
Var: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg

Innehåll:
• Vad innebär yrkesrollen ”personlig assistent” i allmänhet och för dig personligen?
• Vad innebär det att arbeta i en annan persons hem?
• Hur ska jag förhålla mig till den assistansberättigades släkt och vänner?
• Vems vilja ska jag följa när den assistansberättigade inte själv kan styra
sin assistans?
• Vad gör jag om jag tycker något verkar farligt eller för svårt för mig att
utföra?

Utbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Förtäring: Kaffe ingår under kursdagen
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 4/11

Larga nyheter

OBS!! Nytt datum

Ännu en gång har vi varit tvungna att flytta Ergonomiska förflyttningar pga dubbelbokad kurslokal.

Nya datumet är 2/12

Larga nyheter

Hygien & smitta

Hur ser din arbetsplats ut?
Vilka är dom mest vanligt förekommande bakterierna och virusen?
Vad kan du göra annorlunda eller bättre för att förebygga smitta?

På föreläsningen i Göteborg är det Lotta Osbeck som är hygiensjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som berättar om bakterier och infektioner och hur man håller dem borta.

Innehåll:
Du kommer att ha kunskaper i grundläggande hygien, smittspridning och få
koll på multiresistenta bakterier och virus. Det blir också utrymme för
diskussion om hur vi förhåller oss till smittospridarna och vad vi kan göra för att förhindra deras framfart, och på så sätt hålla oss så friska som möjligt.

När: 7 November 13:00-15:30
Var: LSS-konsult, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Välkommen med din anmälan till kontoret@larga.se
eller på telefon 0302-17540 senast 23/10