Larga nyheter

Nyhet, e-learning

Vi kan nu via en konsult erbjuda e-Learning kurser som du kan göra hemma.
E-learning är ett tidseffektivt, lärande och kvalitetshöjande arbetssätt som kan ge personalen den kompetens som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag med god kvalitet.

Vi erbjuder följande kurser:
Grundutbildning om LSS, personlig assistans och den personliga assistentens roll
Att arbeta med att ge stöd och service enligt LSS
Tystnadsplikt och sekretess
Missförhållande för vuxna och för barn
Basal hygien och smittspridning
Personlig assistans och sexualitet
Arbetsmiljöutbildning

För anmälan kontakta oss på kontoret@larga.se

Utbildningar – Larga