Information om behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter är dina men ibland behöver vi få låna dem. Varje gång vi sparar personuppgifter om dig gör vi det med stor respekt för din personliga integritet. Vi sparar bara uppgifter när vi behöver det, bara så mycket uppgifter vi behöver och bara när det finns en laglig grund för det. Den lagliga grunden kan vara att vi behöver uppgifterna för att kunna teckna eller fullfölja avtal, att vi behöver uppgifterna för att följa en lag, att du har gett oss ett medgivande eller för att det ligger i ditt intresse att vi sparar uppgifterna.

AB Larga är personuppgiftsansvariga för hur de personuppgifter vi får behandlas och lagras. Vi överlåter den inte till tredje part. Vi kan emellertid använda oss av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar vi amerikanska Google Analytics för att hantera statistik. De är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Vi anlitar också företaget Berg & Borg som skapar vår hemsida och därigenom får tillgång till personuppgifter på hemsidan. De har i avtal med oss åtagit sig att inte använda uppgifterna i andra syften än de vi har definierat.

På vår hemsida sparar vi följande personuppgifter

Om du kontaktar oss via våra kontaktformulär kommer de uppgifter du anger, inklusive meddelandet, att sparas på vår server. Det är inte så lätt för oss att veta vem du är eller vilka uppgifter du lämnar, därför tar vi emot de uppgifter du lämnar till oss utifrån att vi antar att det ligger i ditt intresse att ge oss de uppgifterna.

Även om du inte fyller i några kontaktformulär kommer vi att samla in anonym information om hur du använder webbplatsen. Detta är ett vanligt standardförfarande för många webbplatser. Denna information identifierar inte dig, utan för att hjälpa oss i rent marknadsföringssyfte för att förbättra våra tjänster.

Dessa uppgifter samlas in om alla

AB Larga samlar in och analyserar följande uppgifter om besökarna på vår hemsida:

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.)
  • Operativsystem (Windows etc.)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål och grund för att spara uppgifterna

Ändamålen med och grunden för att lagra personuppgifter är följande:

När du söker arbete hos oss använder vi rekryteringsverktyget Staffrec – MyCareerHub. De uppgifter du lämnar där behandlar vi sedan när vi hanterar din arbetsansökan. En arbetsansökan är en förberedelse för avtal vilket gör att det är för att kunna fullgöra avtal som är den lagliga grunden för att spara uppgifterna när du söker en tjänst. Vi vill också kunna svara på frågor om det uppstår tankar kring att du blivit diskriminerad om du inte erbjudits en tjänst. Om du söker en tjänst kommer vi att lagra dina uppgifter i två år även om du inte får tjänsten med hänvisning till 6 §, Diskrimineringslagen.

Om du inte har sökt en specifik tjänst sparas uppgifterna i två år eller tills att du återkallar medgivandet, för att våra uppdragsgivare ska kunna ta del av dem när de behöver nyrekrytera.

Övrigt

AB Larga lagrar även statistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av vår hemsida samt för att få en inblick i din användarupplevelser och för att utveckla vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig 

AB Larga är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas och/eller behandlas genom hemsidan. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som sparas eller behandlas av oss kan du begära det på nedanstående adress.

AB Larga
Prästgårdsgatan 1, 412 71GÖTEBORG, Sverige
Telefon 0302-175 40
Mail kontoret@larga.se

Dataskyddsombud:
Anna Barsk Holmbom
anna@abhutbildning.se

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift, att få en uppgift rättad eller, i vissa fall, raderad. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter och att få en kopia av dina uppgifter. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos Datainspektionen.