Följande text är hämtad ur boken ”Perspektiv på personlig assistans” och beskriver den personliga assistentens roll på ett bra sätt.

En generell beskrivning av arbetet skulle kunna se ut så här: En personlig assistent arbetar hos en person som har omfattande behov av assistans, varav en del är av så kallad grundläggande karaktär (till exempel i matsituationen, med personlig hygien eller av och påklädning). Arbetet består i att ersätta de funktioner som är nedsatta eller saknas hos den assistansberättigade. Arbetet sker i den assistansberättigades hem eller på andra ställen. Ibland påbörjas arbetsdagen hemma hos den assistansberättigade, men inte alltid. Den personliga assistenten ska vara knuten till den assistansberättigade och inte till verksamheten som har anställt assistenten eller till någon skola, arbetsplats eller liknande. Det är den assistansberättigades vilja som ska styra den personliga assistentens arbete.

Det är stor skillnad på att arbeta som personlig assistent till en vuxen person med enbart fysiska funktionsnedsättningar i förhållande till att arbeta hos en vuxen person med nedsatt autonomi. Likaså är det stor skillnad mellan att arbeta hos en person med fullt utvecklad kommunikation i förhållande till en person med starkt begränsad kommunikation.

Vi på Larga kommer att göra allt vi kan för att du ska känna dig säker på vad just ditt uppdrag är. Det gör vi genom kursverksamhet, olika policydokument och genom den utbildning du får på plats hemma hos den assistansberättigade. Vid minsta osäkerhet kan du alltid kontakta din arbetsledare eller oss så hjälper vi dig till rätta.