Vi vill i mycket nära samverkan med dig som uppdragsgivare erbjuda kvalificerad och trygg personlig assistans till en rimlig kostnad och med en stor möjlighet till flexibilitet.

Ju närmare uppdragsgivaren besluten tas desto bättre assistans

Närhet

Det är viktigt för oss att alltid vara lättillgängliga och att snabbt svara på dina behov och önskemål. Du och dina anställda når oss dygnet runt via telefon.

Vår strävan att vara nära våra uppdragsgivare betyder också att vi, om du så önskar, gör personliga besök ett par gånger per år. Då samtalar vi om hur din assistans fungerar och tar emot önskemål och synpunkter om hur verksamheten ska utvecklas och förfinas.

Snabb anpassning

Vår verksamhet bygger på stor anpassningsförmåga utan byråkratiska system som låser oss till ett visst handlande. Dina behov av förändringar ska möta ett snabbt svar från Larga.