Nöjda uppdragsgivare och nöjda personliga assistenter

Vi värnar om den personliga assistansen och har så gjort sedan uppstarten 1994 då LSS-reformen infördes och Larga började med personlig assistans.

Vi strävar efter att våra uppdragsgivare ska ha så stort inflytande som möjligt över sin assistans. Larga tror på att ju närmare uppdragsgivaren besluten tas desto bättre assistans.

Genom att vara sin egen arbetsledare eller att ha arbetsledare i personalgruppen får du själv möjlighet att sätta ramarna för din assistans i ditt liv.

Vi är ett relativt litet bolag. Våra ledord är närhet, tillgänglighet, kommunikation och flexibilitet. Detta tror vi är viktiga komponenter för en bra assistans och för nöjda uppdragsgivare och assistenter.

Vi försöker alltid möta våra uppdragsgivare och assistenter i vardagen, det kan betyda att alltid vara tillgängliga, snabbt kunna agera, svara på frågor och finnas till hands i situationer då man kan behöva stöd eller tips på vägen. Att leva ett liv som alla andra i största möjliga utsträckning, det är personlig assistans för oss.