Larga nyheter

Välkomna på digital uppdragsgivarträff

Onsdagen den 13 oktober kör vi höstens Uppdragsgivarträff.

Då Sverige för visso har öppnat upp fortsätter vi ändå med våra digitala träffar året ut.

Uppdragsgivarträffen kommer hållas genom Teams och de enda du behöver är en dator, surfplatta eller mobiltelefon

Vi går igenom aktuella ämnen som berör er och oss. 

Det finns möjlighet till frågor och idéer, samt bra tillfälle för att ”träffa” andra uppdragsgivare och utbyta erfarenheter. 

Vi går igenom följande:
Covid -19 och Vaccination
Att stärka assistansen
Övriga nyheter och aktuella ämnen

Anmäl dig till oss på kontoret@larga.se eller slå oss en signal 0302-175 40