Kategori: Nyheter

Nyheter

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/rekordstor-hojning-av-schablonersattningen-for-personlig-assistans/?fbclid=IwAR2xz1yfv0MjYTJt8uKmXlyO7KIeMAbQ4rkhh1KsvVLW1bozULJIIASQ3S8

Nyheter

Stopp för minuträkning ska drivas ”ända in i kaklet”

Liberalerna går på stark offensiv för att förbättra LSS, lagen om stöd och service. Bengt Eliasson, partiets talesperson i funktionshinderfrågor, presenterade idag ett nytt paket med stopp för minuträkning, höjd assistansersättning och en ny insats kallad ”vardagsstöd”. – Vi kommer att driva frågan ända in i kaklet, vi kommer inte att ge oss, säger Eliasson om kravet på stoppad minuträkning. De nya LSS-förslagen fanns inte med januariöverenskommelsen med regeringen. Liberalerna och Bengt Eliasson är alltså långt ifrån nöjda med vad man hittills fått igenom ifråga om exempelvis assistans vid andning och sondmatning samt utredning av föräldraansvaret.

Kostnad: 1 miljard

De nya förslagen beräknas kosta 1 miljard kronor och beskrivs i korthet så här:

Krav 1: Stopp för minuträkningen

Behovsprövningen för assistans bygger idag på minuträkning av så kallade grundläggande behov. Steg för steg har rättspraxis skärpts för vad som räknas in. Personlig hygien är ett grundläggande behov, men bara de integritetsnära delarna räknas. Att ta av och på kalsonger och torka underlivet räknas, men inte den tid man sitter på toaletten och inte den tid det tar att ta på byxorna. Måltider är ett grundläggande behov, men bara att stoppa mat i munnen räknas, inte att skära den i bitar på tallriken. – Det förekommer att handläggare följer med in i duschen för att ta tid på hur lång tid olika moment tar. Det är ovärdigt och integritetskränkande och leder till att allt fler nekas assistans trots stora behov, säger Bengt Eliasson. Liberalerna vill ändra lagen och förtydliga att behovsprövningen ska utgå från en helhetsbedömning. Och det tycker man att Fredrik Malmberg, SPSM-chefen som just nu utreder föräldraansvaret och assistans vid egenvård och tillsyn, ska ta med i sin utredning.

Krav 2: Höjd schablonersättning för personlig assistans

Personlig assistans ersätts per beviljad timme med ett schablonbelopp som betalas ut av Försäkringskassan. Under många år har riksdagsmajoriteter av olika färg låtit ersättningsnivån öka mindre än de kollektivavtalade löneökningarna, och vissa år har den inte ökat alls. Den är nu så låg att seriösa assistansanordnare har svårt att bedriva verksamhet med rimlig kvalitet. Det är svårt att få pengarna att räcka till arbetsledning, kompetensutveckling eller till att anställa assistenter med erfarenhet eller utbildning, säger Eliasson. Beloppet höjdes senast med 1,5 procent, men nästa gång kräver Liberalerna att höjningen blir dubbelt så stor, 3 procent.

Krav 3: Vardagsstöd som helt ny insats i LSS

LSS omfattar fler insatser än personlig assistans. Liberalerna vill att fler ska få personlig assistans – men stödet behöver också bli bättre för de som inte har lika omfattande funktionsnedsättningar. Vardagsstöd ska kunna handla om praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap med mera. Idag får dessa personer ofta hemtjänst eller boendestöd via socialtjänsten och ledsagning enligt LSS. Genom att slå ihop det till en insats inom LSS blir det mer flexibelt för den som behöver stöd, och mer makt till den enskilde. Detta anser Liberalerna kan bli verklighet redan från 1 juli 2021.

Fem frågor till Bengt Eliasson

HejaOlika ställde idag några frågor till Bengt Eliasson (L) om det nya LSS-paketet. Hur sannolikt är det att ni får igenom ert förslag om stopp för minuträkning? – Det är ju en förhandlingsfråga men vi kommer driva det ”ända in i kaklet”. Vi ger oss inte. Det är ett viktigt krav från vår sida. – Det här riktar sig främst emot uppdelningen av grundläggande behov i integritetsnära m.m. som bl a leder till indelning av behov i en rad olika moment. Det vill vi föra in i den utredning som just är tillsatt och snabbutreds där. Vi kräver text i budgeten inför nästa år om detta om att det tillförs medel för utökade timmar av assistans där. Hur mycket bör schablonersättningen höjas? – Den exakta siffran blir föremål för budgetförhandling men vår utgångspunkt är en generell höjning med 3%. Hur sannolikt att ni får igenom denna höjning, vilka räknar du med står bakom detta? – Vi har detta som ett krav i förhandlingarna och förväntar oss ett gensvar från regeringen. Vardagsstöd är ert förslag till ny LSS-insats men det är inte helt nya tankar? – Det finns med en variant av detta i tidigare LSS-utredning. Tanken kommer från de kommunala boendestödjarna inom socialpsykiatrin, men detta är en variant där personlig assistans kan vara en alltför omfattande insats, samtidigt som det ändå finns ett stort behov av stöd för att kunna leva sitt liv. Hur skulle gränsdragningen bli mellan assistans och vardagsstöd? – Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att ersätta den personliga assistansen. Det är istället ett sätt att fler ska få det stöd som de behöver för att bli sitt bästa jag. Ett stöd att kunna leva sitt liv efter sina förutsättningar. – Vi vill se vardagsstöd som ett komplement till assistansen, och det ska vara en insats som mer liknar en blandning av boendestödjare, ledsagning och kontaktperson. Det saknas ofta ett stöd för dem med behov i vardagen men som inte berättigar till assistans. Det kan exempelvis gälla synsvaga och blinda, de som har neuropsykiatriska funktionsvariationer eller annat.

Fler artiklar om detta ämne

Coronakrisen och assistans
Lena Hallengren och Pia Steensland. Foton: Linnea Bengtsson
”Förödande” att stoppa ersättning till assistansföretag
Vårdföretagarna: Det måste bero på ett misstag som regeringen behöver rätta till
Personlig assistans
Lena Hallengren och Pia Steensland. Bild från riksdagens interpellationsdebatt.
Enda ljuspunkten: fortsatt stopp för omprövningar
”Ett steg i rätt riktning att socialministern uttryckte att de strikta bedömningarna strider mot LSS intentioner”
Personlig assistans
Pia Steensland. Foto: Linnea Bengtsson.
Efter hygiendomen: Nu krävs regeringen på besked om hur assistansen ska räddas
Hjälp med deodorant, smink och balsam är några av de hygienåtgärder som inte längre ger rätt till assistansersättning
Personlig assistans
Fredrik Malmberg är sedan i somras ny generaldirektör för SPSM
Fredrik Malmbergs uppdrag från regeringen: Stärk assistansen
Utreder föräldraansvar, egenvård och behov av tillsyn. ”Löser inte de verkliga problemen”, säger kritisk RBU-ordförande.
  Inlägget Stopp för minuträkning ska drivas ”ända in i kaklet” dök först upp på HejaOlika.se.
Nyheter

Darts digitala Öppna hus!

Eftersom Dart inte som har kunnat ha öppet hus som planerat i April med över 200 deltagare har de nu öppnat en digital webbplats.

Här finns mängder av nya filmer, exempel och tips i olika kategorier som speglar deras fina utställning och all verksamhet som de har på Dart.

Så gå in på webben och lär dig mer om områden som:

  • Stimulera kommunikationsutveckling
  • Prata om vad jag vill när jag vill
  • Prata med någon som inte är här
  • Uttrycka åsikter
  • Bildstöd vid samtal i vården och vid våld och kränkning
  • Peka, välja, styra

    Gå vidare till Dart

Nyheter

Ifa har en ny ordförande

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) har precis avslutat sitt årsmöte. Det var ett historiskt möte för organisationen som för första gången sedan den bildades bytte ordförande.

Läs mer

Nyheter

Personlig assistans under coronakrisen

Anna Barsk Holmbom: Det betalar sig att värna sina personliga assistenters
smittskydd och arbetsmiljö.

I mars 2020 förändrades livet för många i Sverige och i världen. Covid-19, coronaviruset, invaderade först våra media, sen vårt sinne och i många fall också våra kroppar. Allra mest förändrades världen för många assistansberättigade och deras familjer. Samtidigt som man tillhör riskgruppen är man beroende av personliga assistenter som var och en innebär en risk för smitta.

Läs mer

 

 

 

Nyheter

Håll huvudet kallt i desinformationspandemien

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist i Aftonbladet 24 mars 2020

Det pågår medveten och tydlig global desinformationspanedemi i spåren av Coronautbrottet. Syftet är självfallet att underminera, vilseleda och skapa tvivel kring beslut från myndigheter och regeringen. Krissituationen öppnar för olika krafter att spela på människors rädsla och oro. Och de krafterna tvekar inte.

Läs vidare: