Kategori: Nyheter

Nyheter

Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistansutredning”

Januariavtalet mellan S+MP+L+C ska leda till tex statligt huvudmannaskap och att grundläggande behov räknas i sin helhet, anser Bengt Eliasson. Detta ska nås via lagändringar, förordningsändringar och regleringsbrev till Försäkringskassan.
– Enligt januariavtalet har vi full insyn och möjlighet att vara med och påverka, säger Bengt Eliasson.

Regeringen tillför 150 miljoner extra i vårbudgeten för budgetåret 2019 för att möta att fler får personlig assistans när sondmatning/andning blir grundläggande behov 1 juli. Bengt Eliasson välkomnar det men anser att lagändringen är otillräcklig. 
– Lagändringen med sondmatning/andning måste förbättras, vi måste göra mer akuta åtgärder och arbeta långsiktigt med en ny utredning som ska bli starten till en helt ny lagstiftning.

Läs mer här

Nyheter

Regeringen skjuter till 150 miljoner för LSS

LSS Regeringen ska avsätta ytterligare 150 miljoner kronor i vårbudgeten för stöd till människor som behöver hjälp med andning och sondmatning, rapporterar Dagens Nyheter.

I den statsbudget som gäller för 2019 satsade Moderaterna och Kristdemokraterna 350 miljoner kronor i syfte att förstärka LSS-vården, som innefattar stöd och service till vissa funktionshindrade personer. I vårändringsbudgeten, som presenteras nästa vecka, ska regeringen alltså avsätta ytterligare 150 miljoner kronor, enligt DN.

Pengarna är ett resultat av regeringens tidigare förslag om att hjälp med andning och sondmatning ska anses vara ett grundläggande behov, och därmed kunna ge rätt till personlig assistans och assistansersättning.

Nyheter

Om vi ska nå målet om arbete måste vi börja med barnets och familjens behov

Cristina Husmark Pehrsson: Kanske Barnombudsmannen skulle bli minister för att utkräva ansvar utifrån FN:s barnkonvention

DEBATT. En fjortis är en fjortis också med rullstol. Det låter så självklart. Att det skapas förutsättningar för ett rättvist liv åt barn och ungdomar också med funktionsnedsättning. Att kunna leka, stoja och ha roligt, med kompisar.

En ”fjortis” är en fjortis också med rullstol. Men för barn med f-nedsättning är detta inte en självklarhet. Det senaste i hjälpmedel måste finnas för olika aktiviteter och följa barnets utveckling och intressen. En rullstol för asfalt passar inte för orientering eller disco.

FN:s barnkonvention, som reglerar barns rätt att leka och utveckla sina färdigheter, ska beaktas. Därför är det så viktigt att alla involverade har en helhetssyn på barnets behov men detta saknas idag och leder till olika bedömningar.

Läs Vidare här

Nyheter

Eva Borgström, FUB – ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag på lägre schablonbelopp när anhöriga är assistenter, dels ett beslut i Östersunds kommun att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter.

FUB reagerar kraftigt på dessa försök att begränsa anhörigassistans. Eva Borgström, intressepolitisk samordnare, FUB, menar att det är att särbehandla och diskriminera en grupp i samhället som ofta lever under svåra omständigheter. 
– Det är också ett misstänkliggörande av anhöriga och föräldrar som många gånger är de mest kunniga på sina barn. Har man assistans så har man faktiskt rätt att välja vilka assistenter man vill ha.

Läs vidare här

Nyheter

Från diffust till katastrof

Ni vet hur det är ibland. Hur man läser något, känner att något är tokigt men ser det inte riktigt. Så har det varit med det senaste meddelandet från FK om retroaktiv ersättning till kommuner.

Första gången jag läste det kände jag att det skavde men jag svarade ändå så här till en orolig anordnare på frågan om det skulle beröra dem:
Det här påverkar bara er om ni låter era uppdragsgivare använda timmar innan det finns beslut från Försäkringskassan. Om kommunen då beslutar att en av era uppdragsgivare ska beviljas assistans i avvaktan på kommunens beslut måste ni ändå skicka in tidrapporter och räkningar till FK för att kommunen sen ska kunna få betalt från dem, via er, om kassan beviljar assistansen.

Men riktigt så enkelt är det nog inte. Istället verkar det som att Försäkringskassan de facto menar att kommunen ska ansvara för att utföra assistansen, annars får de inget betalt från kassan.

Läs vidare här

Nyheter

Maria älskar att tipsa om rätt hjälp­medel

Alla får svar i hennes populära frågelåda  på webben. Möt henne på Leva & Fungera.

När Etac startade sin webbshop lockade man med möjligheten att ”Fråga Maria” om hjälpmedel. Frågelådan blev genast populär och genom åren har det kommit massor av frågor och önskemål.

Och alla har de fått svar av Maria Amnell, utbildningsledare på Etac, arbetsterapeut, och föreläsare på Leva & Fungera.

Maria Amnell gillar verkligen sitt jobb. Och i hjälpmedelsvärlden har hon jobbat sedan hon utbildade sig till arbetsterapeut på 70-talet.

Läs vidare här

Nyheter

Funktionsrätt i Europa-Vad vill riksdagspartierna?

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då ska medlemsländerna i EU rösta fram de partier och företrädare som de vill se i parlamentet. Från Funktionsrätt Sverige vill vi förstås se företrädare som driver frågor om funktionsrätt. Därför har vi ställt sju frågor om funktionsrätt till våra riksdagspartier.

Läs vidare här

Nyheter

Ett finger i luften

Jag gillar inte att spekulera egentligen. Särskilt inte om så viktiga frågor som assistansreformens framtid. Samtidigt är det nästan nödvändigt eftersom det dels behövs för att kunna planera den individuella framtiden. Vad ska man ha för strategier om assistansen försvinner till förmån för andra insatser? Hur ska man tänka? Dels behövs det för vår gemensamma planering av politiskt arbete för att försvara reformen.

Nu har Hallengren förklarat att barnen är räddade. De ska få fortsatt rätt till assistans, menar hon. Och det är ju ett sätt att se på saken. Att de är räddade. Men ÄR de det? Alla barn? Eller bara de som redan har beviljats assistans? Och hur blir det med övriga förslag i utredningen?

Det där fingret i luften säger mig att det fortfarande är ganska stor sannolikhet att regeringen går vidare och sänder ut delar av förslaget på remiss. INTE det om barn. De barn som fortfarande har personlig assistans kan nog känna sig trygga. Jag gissar att det handlar om förslaget till ny stödinsats för personer med utmanande beteende som inte har fysiska funktionsnedsättningar, det som kallas Förebyggande pedagogiskt stöd. Jag oroas över att det kanske ändå kommer ett förslag om schabloniserad timtilldelning, eller i vart fall tror jag inte att faran är över och jag kan tro att det kanske går på remiss för att få in åsikter från andra än brukarrörelsen. Jag gissar att även förslaget om personlig service med boendestöd sätts på remiss.

Läs vidare här

Nyheter

Felix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”

Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska få göra det, säger Felix Finnveden. Han anser dock att arbetsmiljön ofta brister och ser visstidsanställningarna som det största problemet.
– Det gör att assistenten inte vågar säga till vid tex sexuella trakasserier.

Felix Finnveden är regionalt fackligt ombud på Kommunals sektion Gullmarsplan som har hand om all personlig assistans i Stockholm. Han har också varit anställd sju år som personlig assistent i ett assistanskooperativ. 
– Jag kom i kontakt med yrket via vänner som var personliga assistenter, jag trivs mycket bra och tycker det är en mycket bra stödinsats. Jag jobbade heltid i två år och började sedan arbeta mer och mer fackligt vilket jag nu gör större delen av tiden.

Assistans överlägsen stödinsats

Innan Felix Finnveden var assistent jobbade han som vårdbiträde på ett äldreboende. Där tyckte han inte att han kunde göra ett bra jobb.
– Det saknades resurser och jag var inte stolt över mitt jobb. På äldreboendet var minimikravet att en person skulle få komma ut en gång i veckan.
Vad har personlig assistans för fördelar?
– Brukarens möjligheter att delta i samhället maxas, genom att en brukare kan styra varje dag med en tydlig målbild. Förutsatt att de timmar som behövs finns förstås.

Största problemet visstidsanställningarna

Som regionalt fackombud ser dock Felix Finnveden också stora problem i personlig assistans. Han har även skrivit om detta som praktikant på ledarredaktionen på Aftonbladet. Det största problemet anser han är att de flesta personliga assistenter 
är visstidsanställda med två veckors uppsägningstid. 
– Nu har jag inte sökt ett arbete på sju år men vem får ett nytt arbete på två veckor? Det blir svårare att få banklån eller avtal på en hyresrätt. Det är också otryggt för brukarna att assistenterna kan sluta på två veckors varsel, det bidrar till dagens stora genomströmning av assistenter.

”Inte rimligt att du får går för att du inte funkar med en person”

Det finns både bra och dåliga arbetsgivare, säger Felix Finnveden.
– Det finns de som sköter sig bra, men det är ett generellt problem att assistenterna inte vågar hävda sina rättigheter.
Om man är visstidsanställd och riskerar få gå på två veckor, vågar man inte alltid kräva ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller säga till vid tex sexuella trakasserier, fortsätter Felix Finnveden.
– Du kanske inte vågar säga att det här badhuset som vi går till inte är bra för min arbetsmiljö. Det är inte rimligt att företag med flera hundra brukare driver sin verksamhet på visstidsanställningar där du får gå för att det inte funkar med en person.

Läs vidare här:
https://assistanskoll.se/20190312-Felix-Kommunal-Assistenters-brukares-krockar.html?preview_id=2943&preview_nonce=ab2e8b2701&preview=true