Kategori: Nyheter

Nyheter

Vintertid

På Söndags är det dax att ställa tillbaka klockan 1 timma!!

Nyheter

Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

Att en anhörigstrategi inte omfattar stora anhöriggrupper är orimligt. Vi undrar om regeringen har förstått anhörigas kamp för rätt insatser, skriver Riksförbundet Attention, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas riksförbund, med fler idag på altinget.se.

När regeringen började tala om att ta fram en nationell anhörigstrategi väcktes hopp. Vi har länge önskat en nationell anhörigstrategi eftersom vi vet hur Sveriges anhöriga ”går på knäna” i kampen för stöd och insatser inom vård, skola och omsorg. Men när det i måndags stod klart att en sådan strategi endast ska gälla anhöriga som vårdar äldre, satte vi kaffet i vrångstrupen. Att satsa på äldre är viktigt och välkommet, men att i en anhörigstrategi utesluta anhöriga som stödjer och vårdar sina barn, unga som vuxna, med funktionsnedsättning är helt orimligt. Samråd förgäves Har inte regeringen förstått att de anhörigas kamp för att få rätt insatser för sina närstående alltid sker på bekostnad av det egna arbetet, hälsan och övriga familjen? Inte förstått innebörden i möten och inlägg från oss organisationer om föräldrar som går under i kampen för att barnet ska få stöd i skolan, insatser från vård och socialtjänst? Är våra samråd med regering och andra myndigheter förgäves? Sjukskriven som följd Anhörigas kamp för sitt barn med funktionsnedsättning har ett högt pris – både för familjen och för samhället – och samhällets brist på förståelse och förmåga att hjälpa till är förödande. I den anhörigenkät som Attention genomförde i våras bland anhöriga som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppgav nästan hälften, 44 procent, att de är eller har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, och 23 procent att de ”riskerar att bli”. 43 procent svarade att det går dåligt att kombinera yrkesliv med barnets NPF. I debattartikeln i Dagens samhälle (30/9) ”NPF-familjerna går konstant på knäna” lyftes att situationen för dessa familjer måste upp på den politiska dagordningen. I regeringens intresse Situationen känns igen även hos föräldrar som har barn med andra funktionsnedsättningar och andra anhöriggrupper som nu utestängs från den nationella anhörigstrategin. Det måste ändras. Att utesluta anhöriga som har barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa i en strategi som syftar till att förbättra situationen för anhöriga är oacceptabelt. Det borde snarare ligga i regeringens intresse att minska sjuktalen och de samhällskostnader som blir följden av att stöd och insatser uteblir. Krav på förändring Vi riktar oss direkt till dig Lena Hallengren (S). En nationell anhörigstrategi måste utgå från den definition av anhörigbegreppet som i dag används av såväl Socialstyrelsen som av lagstiftaren, genom Socialtjänstlagen. Direktiven till Socialstyrelsen måste ändras så att också anhöriga som har barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa innefattas i arbetet för ett bättre anhörigstöd som nu påbörjats. Anki Sandberg Förbundsordförande, Riksförbundet Attention Elisabeth Wallenius Ordförande, Funktionsrätt Sverige Ann-Marie Högberg Förbundsordförande, Anhörigas riksförbund Harald Strand Förbundsordförande, Riksförbundet FUB Maria Persdotter Förbundsordförande, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Ulla Adolfsson Förbundsordförande, Autism- och aspergerförbundet Veronica Magnusson Hallberg Ordförande, Svenska downföreningen Artikeln på altinget.se Inlägget Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga dök först upp på Funktionsrätt Sverige.
Nyheter

Guldrullen 2019 till Johan Klinthammar

Vid helgens RBU-forum delades utmärkelsen Guldrullen ut till Johan Klinthammar från RBU Södermanland. Johan uppmärksammades med följande motivering: ”Med skärpa i sinne och bild har du på ett imponerande sätt skildrat hur det är att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Genom föreläsningar och ditt skapande med fotokonsten lyckas du visualisera RBU-familjernas utmaningar så att också allmänheten begriper vad det handlar om. Du har med enormt driv och många timmars ideellt arbete varit en viktig kraft i RBU:s kamp för att informera och förändra attityder. På bild förbundsordförande Maria Persdotter tillsammans med Johan Klinthammar vid utdelningen av Guldrullen. Inlägget Guldrullen 2019 till Johan Klinthammar dök först upp på RBU.
Nyheter

RBU välkomnar regeringsförklaringen

Krisen i personlig assistans letade sig idag ända in i regeringsförklaringen. När riksdagen öppnade för ett nytt arbetsår läste statsminister Stefan Löfven upp löftesrika ord om assistansens framtid. Stefan Löfven läste upp följande: ”Funktionshinderspolitiken och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska utvecklas. Personlig assistans ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Rätt till assistans för andning och sond­matning ska säkerställas. Alla som har rätt till stöd ska få det.” Och lite längre ner: ”Om 112 dagar blir barnkonventionen svensk lag. Alla barn ska kunna komma till tals och ha en möjlighet att hävda sina rättigheter.” (RBU:s kursivering) – RBU noterar med tillfredsställelse att statsministern tagit till sig av vår kritik och ser fram emot en grundlig restaurering av LSS och personlig assistans, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. – Men när fler än åtta av tio som ansöker om assistans för första gången får avslag, och nästan 2 000 färre är inne i reformen så är det viktigt att regeringen nu kavlar upp ärmarna och ser till att lösa problemen. Vi som lever med personlig assistans, antingen själva eller i familjen, eller vi som står utanför och inte släpps in, trots omfattande funktionsnedsättningar, vi varken kan eller vill vänta längre, säger Maria Persdotter. Inlägget RBU välkomnar regeringsförklaringen dök först upp på RBU.
Nyheter

Äntligen skolstart!

Härligt att vara tillbaka efter lovet. Linnea i Malmö tycker om sin skola där hon tränar och lär sig nya saker.
Text: Margaretha Holmqvist Foto: André de Loisted
  Skolskjutsen rullade fram. Linnea förstod att det var dags att börja fritids igen efter sommarlovet. Då blev hon glad. Ja mer än så.” Så himla glad att hon nästan ramlade ur rullstolen av lycka.” Det berättar mamma Giesela Anderholm Hansson och skrattar. Linnea Hansson som är elva år går i träningsskolan Move & Walk i Malmö. Skolan arbetar med konduktiv pedagogik och fysisk träning. En kombination som gör att Linnea ställs inför utmaningar och får stimulans för både kropp och själ. –Jag uppskattar att skolan verkligen tänker ”utanför boxen.” Pedagogerna ser till att Linnea kan lära sig olika saker, som tidsuppfattning med klockan och förstå hur lång tid en aktivitet tar, säger Giesela Anderholm Hansson. Hon minns sina funderingar och oro inför den yngsta dotterns skolstart. Hur skulle det bli? Att det inte skulle gå att jämföra med hur det var för hennes äldre dotter Saga, som numera är nybliven student, visste hon förstås. Eftersom Linnea har en omfattande funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada var träningsskola självklart, sedan gällde det att hitta en lämplig skola. Valet föll på Move & Walk och minnesgoda läsare kommer kanske ihåg Linnea från ett reportage i Rörelse för fyra år sedan. Då var hon bara sju år och nybörjare på skolan. Redan då var mamma Giesela nöjd med valet av skola. – Om möjligt är jag ändå nöjdare nu. Det är jackpot! säger hon. Som ordförande i RBU Skåne möter hon föräldrar som ställs inför svåra dilemman. Ett sådant kan vara om barnet platsar i vanlig skola eller istället hör hemma i grundsärskolan. – På något sätt har det varit en slags trygghet för oss att veta att för Linnea är träningsskola det alternativ som är möjligt och att hon inte är något gränsfall. Vi vet vad som gäller för henne och att hon alltid kommer att behöva mycket hjälp och stöd, säger hon. Giesela Anderholm Hansson arbetar själv i skolans värld, som administratör på en gymnasieskola. Hon önskar att skolan överlag var bättre på att se varje elevs behov . Specialpedagogiska insatser borde komma in tidigt, och som en naturlig del i undervisningen. – Tidiga insatser kan göra all skillnad i världen. Då behöver inte problem växa sig större än vad de är från början. Många elever behöver hjälp med att lära sig struktur, som att hålla reda på sina saker och läxor, säger Giesela Anderholm Hansson och tillägger att skolorna kan bli betydligt bättre på att ta vara på den hjälp och stöd som finns att få. Till exempel expertis och material hos SPSM, Skolpedagogiska skolmyndigheten.
Detta är ett reportage ur det senaste numret av medlemstidningen Rörelse. I vårt stora skoltema kan du också läsa om hur utbildningsminister Anna Ekström vill göra skolan mer likvärdig. Till tidningsarkivet.
Inlägget Äntligen skolstart! dök först upp på RBU.