Kategori: Nyheter

Nyheter

Nominera till RBU:s årliga utmärkelse Guldrullen

Bland RBU:s medlemmar har vi många stjärnor som förtjänar att bli hyllade. Genom utmärkelsen Guldrullen vill vi uppmärksamma den som arbetat för att förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en enskild person, en medlemsförening eller en verksamhet inom RBU. Vems insats vill du lyfta lite extra? Som medlem kan du nominera en eller flera kandidater till Guldrullen. Skicka nomineringen till info@rbu.se senast 31 augusti 2019. Det ska framgå vem som avses, hur arbetet bedrivits och en motivering till varför du vill att just denna person/förening/verksamhet ska utses till pristagare. Läs mer om Guldrullen och tidigare pristagare här Inlägget Nominera till RBU:s årliga utmärkelse Guldrullen dök först upp på RBU.
Nyheter

Öka välmåendet hos era brukare om hettan slår till

Förra årets värmebölja var stundtals skön för semesterfirarna, men samtidigt besvärlig för samhället. Vi påverkas alla av extrem värme men äldre är en särskilt utsatt grupp. Här är några tips på hur ni kan förbereda äldreboendet inför hettan – och vad man ska tänka på under de varmaste dagarna.

Juli i fjol var den varmaste julimånaden på 260 år och mycket tyder på att värmeböljor kommer att bli vanligare. Om vi kommer att uppleva samma hetta den här sommaren är oklart, men några riktigt varma dagar kan vi nog räkna med. I Sverige har vi lätt för att stänga ute kylan men vi har desto större utmaningar med att hantera hettan. Det gäller därför att arbeta förebyggande – inte minst som chef eller anställd inom äldreomsorgen då äldre personer är en särskilt känslig grupp.

En del i att stå rustad inför värmen handlar om att informera personalen om värmeböljor och att tillsammans diskutera vad ni kan göra för att förbereda er. Det är viktigt att alla medarbetare vet hur man påverkas av värmen och att ni har koll på personer som är särskilt känsliga. Se även till att det finns personal som tar emot larm om värmebölja under sommaren och att alla har koll på vad som gäller. Eftersom värmen är väldigt påfrestande kan det behövas extrapersonal.

Här är några fler tips och råd när det gäller att hantera hettan.

  • Håll koll på temperaturen

Se till att det finns termometrar hos alla boende och håll koll på inomhustemperaturen. Om det skulle vara varmare än 25 grader i rummet bör personen få vara på en svalare plats tills temperaturen gått ner. Öppna fönstren och vädra under natten.

  • Ordna en sval miljö

Utnyttja luftkonditionering, markiser, persienner och ljusa gardiner och kom ihåg att försöka köpa in fläktar innan värmeböljan slår till. En annan mer långsiktig åtgärd är att plantera träd som kan ge skugga. När det gäller svalkande åtgärder är en kall dusch mest effektivt men en blöt handduk över nacken är också ett bra alternativ.

  • Se till att alla dricker mycket vatten

Uppmuntra ett ökat vätskeintag men undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Servera gärna mer frukt och grönsaker och köp in vätskeersättning, isglass och salta pinnar till boendet.

  • Ta det lugnare

Ta bort alltför fysiskt tunga uppgifter om det är möjligt. Försök i alla fall att undvika fysisk ansträngning under de varmaste timmarna.

  • Var uppmärksam

Håll extra koll på hur de äldre mår. Förhöjd kroppstemperatur och puls samt yrsel och onormal trötthet är några varningstecken. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Se även till att ni förvarar mediciner svalare än 25 grader eller i kylskåp.

Tipsen är sammanställda av information från Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

Lena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet”

Andning blir grundläggande behov 1 november. Senare kommer en lagändring där andning och sondmatning blir assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren vill dock inte lova samma lagändring för andra grundläggande behov.
– Det här är en förändring vi kommer göra just kring andning och sondmatning.

Socialdepartementet meddelade nyligen att man snart lägger fram en lagrådsremiss om att andning blir ett grundläggande behov från 1 nov 2019. Lena Hallengren säger att regeringen även arbetar på att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. 
– Regeringen bereder en lagändring där hela momentet för andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Vi arbetar nu på ett sånt förslag, som kommer att presenteras under sommaren.
Tror du att även det kan införas 1 nov 2019?
– Nej, det måste skickas på remiss och sedan till lagrådet, så ikraftträdandet för den förändringen kommer bli något senare än 1 november 2019. Vi kommer att återkomma med exakta datum längre fram.
Vad betyder det konkret att ett grundläggande behov ska räknas i sin helhet? 
– Det betyder att exempelvis ett barn som får mat via sond ska kunna få assistans, inte bara för i – och urkoppling av sonden utan för själva matningen.
Menar du att de grundläggande behoven sondmatning och andning inte ska delas upp i integritetsnära och ej integritetsnära delar?
– Hur exakt det här nya förslaget ska utformas kommer vi att återkomma till, säger Lena Hallengren

Läs vidare här

Nyheter

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”

Om ett hjälpbehov kan ge rätt till antingen personlig assistans eller gruppbostad ska det vara upp till personen att ansöka om den insats hen helst vill ha, säger Sophie Karlsson.
– Den enskilde ska inte kunna nekas assistans med hänvisning till gruppbostad, vilket ibland händer.

Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag

I Bostad med särskild service är gruppbostäder en av tre undergrupper. De är inte en institution i sig menar Sophie Karlsson men det kan finnas institutionsliknande inslag i utformningen av insatsen.
– Den enskilde kan vara begränsad i sitt självbestämmande och behöva anpassa sig till olika begränsningar i strukturen kring boendet. Det kan vara att hen inte kan välja vem som hjälper till med vad och på vilket sätt.
Ska inte den som vill kunna bo i en gruppbostad…
– Självklart ska de som vill kunna bo i gruppbostad också kunna göra det, precis som medborgare i gemen kan välja hur en vill bo.

Läs vidare här

Nyheter

Eldsjäl för funkisfrågor på väg mot partiledarposten

Älskad av stora delar av funktionsrättsrörelsen, oavsett partisympatier

För fem år sedan lade Erik Ullenhag fram regeringsförslaget om att skärpa diskrimineringslagen. Nu är han favorit i kampen om att bli ny partiledare för Liberalerna.

”Är så glad över nyheten att Erik Ullenhag kommer kandidera! Hans omvittnade och gedigna engagemang och kunskap när det gäller mänskliga rättigheter, mångfald, jämställdhet är precis den socialliberalism jag vill se för vårt parti”, skriver partikamraten och tidigare Lika Unika-ordföranden Maria Johansson på facebook.

Erik Ullenhag är en ovanligt populär politiker inom hela funktionsrättsrörelsen, inte bara bland de som stödjer Liberalerna.

Erik Ullenhag. Foto: Linnea Bengtsson

Erik Ullenhag i mars 2014 då han presenterade förslaget om att införa förbud mot bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen. Foto: Linnea Bengtsson.

Nyheter

Du glömmer väl inte….?


Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Om EU-valet
Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder.
I Sverige är det Europaparlamentsval söndagen den 26 maj 2019.

Nyheter

Lena Hallengren, hur går det med löftena inom LSS?

”Vi har väldigt bra diskussioner med de andra partierna i januariavtalet”

Vad händer med LSS-utredningen? När lägger regeringen fram nya förslag inom LSS? Hur blir det med januariavtalets löften om ”avsmalnat föräldraansvar”?

Föräldrakraft / HejaOlika har intervjuat socialminister Lena Hallengren för att få svar. Se intervjun som ägde rum den 15 maj 2019 (här i otextad version).

Läs vidare här


Nyheter

EU-valet 2019-Välj med Assistanskoll!!

Hur ser de politiska partierna på personlig assistans på en europeisk nivå? Vad vill de göra åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Är arbetet med att skapa en social pelare för välfärd på EU-nivå ett hot mot personlig assistans i Sverige? Assistanskoll har ställt tio frågor till partierna.

Läs mer här

Nyheter

Östersunds kommun backar om anhörigassistenter

Det blir inget förbud mot att anställa anhöriga som personliga assistenter i Östersunds kommun. Detta efter att IVO beslutat att ett förbud inskränker den enskildes rätt till självbestämmande.

IVO konstaterar i sitt beslut att ett förbud inskränker på den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande enligt 6 § i LSS. De skriver: ”Östersunds kommuns beslut om att det krävs synnerliga skäl för att en anhörig ska få utföra personlig assistans i kommunal regi riskerar att hämma den individuella bedömningen av hur insatsen ska utformas”. IVO menar istället att det ”krävs särskilda skäl för att inte tillmötesgå en enskilds önskemål om att en anhörig ska anställas som assistent.”

Läs vidare här