Kategori: Nyheter

Nyheter

EU-valet 2019-Välj med Assistanskoll!!

Hur ser de politiska partierna på personlig assistans på en europeisk nivå? Vad vill de göra åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Är arbetet med att skapa en social pelare för välfärd på EU-nivå ett hot mot personlig assistans i Sverige? Assistanskoll har ställt tio frågor till partierna.

Läs mer här

Nyheter

Östersunds kommun backar om anhörigassistenter

Det blir inget förbud mot att anställa anhöriga som personliga assistenter i Östersunds kommun. Detta efter att IVO beslutat att ett förbud inskränker den enskildes rätt till självbestämmande.

IVO konstaterar i sitt beslut att ett förbud inskränker på den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande enligt 6 § i LSS. De skriver: ”Östersunds kommuns beslut om att det krävs synnerliga skäl för att en anhörig ska få utföra personlig assistans i kommunal regi riskerar att hämma den individuella bedömningen av hur insatsen ska utformas”. IVO menar istället att det ”krävs särskilda skäl för att inte tillmötesgå en enskilds önskemål om att en anhörig ska anställas som assistent.”

Läs vidare här

 

Nyheter

Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning

Att ha ett syskon med funktionsnedsättning påverkar en hela livet. Många tar ett stort ansvar och lever med oro och skuldkänslor. Vi pratar med ÅsaSara Hoas och Henrik Holmer om hur det påverkat dem och deras livsval att växa upp med ett syskon som har funktionsnedsättning. ÅsaSara har gått i syskongrupper för vuxna. Henrik skildrar sin och andra syskons situation i pjäsen Skuggsyskon. Medverkar gör också Rakel Lornér, projektledare för Projekt Vuxensyskon som uppmärksammar de vuxna syskonen. Vad är viktigt att bearbeta och hur kan man tänka framåt?

Till poddavsnittet

Nyheter

Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistansutredning”

Januariavtalet mellan S+MP+L+C ska leda till tex statligt huvudmannaskap och att grundläggande behov räknas i sin helhet, anser Bengt Eliasson. Detta ska nås via lagändringar, förordningsändringar och regleringsbrev till Försäkringskassan.
– Enligt januariavtalet har vi full insyn och möjlighet att vara med och påverka, säger Bengt Eliasson.

Regeringen tillför 150 miljoner extra i vårbudgeten för budgetåret 2019 för att möta att fler får personlig assistans när sondmatning/andning blir grundläggande behov 1 juli. Bengt Eliasson välkomnar det men anser att lagändringen är otillräcklig. 
– Lagändringen med sondmatning/andning måste förbättras, vi måste göra mer akuta åtgärder och arbeta långsiktigt med en ny utredning som ska bli starten till en helt ny lagstiftning.

Läs mer här

Nyheter

Regeringen skjuter till 150 miljoner för LSS

LSS Regeringen ska avsätta ytterligare 150 miljoner kronor i vårbudgeten för stöd till människor som behöver hjälp med andning och sondmatning, rapporterar Dagens Nyheter.

I den statsbudget som gäller för 2019 satsade Moderaterna och Kristdemokraterna 350 miljoner kronor i syfte att förstärka LSS-vården, som innefattar stöd och service till vissa funktionshindrade personer. I vårändringsbudgeten, som presenteras nästa vecka, ska regeringen alltså avsätta ytterligare 150 miljoner kronor, enligt DN.

Pengarna är ett resultat av regeringens tidigare förslag om att hjälp med andning och sondmatning ska anses vara ett grundläggande behov, och därmed kunna ge rätt till personlig assistans och assistansersättning.

Nyheter

Om vi ska nå målet om arbete måste vi börja med barnets och familjens behov

Cristina Husmark Pehrsson: Kanske Barnombudsmannen skulle bli minister för att utkräva ansvar utifrån FN:s barnkonvention

DEBATT. En fjortis är en fjortis också med rullstol. Det låter så självklart. Att det skapas förutsättningar för ett rättvist liv åt barn och ungdomar också med funktionsnedsättning. Att kunna leka, stoja och ha roligt, med kompisar.

En ”fjortis” är en fjortis också med rullstol. Men för barn med f-nedsättning är detta inte en självklarhet. Det senaste i hjälpmedel måste finnas för olika aktiviteter och följa barnets utveckling och intressen. En rullstol för asfalt passar inte för orientering eller disco.

FN:s barnkonvention, som reglerar barns rätt att leka och utveckla sina färdigheter, ska beaktas. Därför är det så viktigt att alla involverade har en helhetssyn på barnets behov men detta saknas idag och leder till olika bedömningar.

Läs Vidare här

Nyheter

Eva Borgström, FUB – ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag på lägre schablonbelopp när anhöriga är assistenter, dels ett beslut i Östersunds kommun att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter.

FUB reagerar kraftigt på dessa försök att begränsa anhörigassistans. Eva Borgström, intressepolitisk samordnare, FUB, menar att det är att särbehandla och diskriminera en grupp i samhället som ofta lever under svåra omständigheter. 
– Det är också ett misstänkliggörande av anhöriga och föräldrar som många gånger är de mest kunniga på sina barn. Har man assistans så har man faktiskt rätt att välja vilka assistenter man vill ha.

Läs vidare här

Nyheter

Från diffust till katastrof

Ni vet hur det är ibland. Hur man läser något, känner att något är tokigt men ser det inte riktigt. Så har det varit med det senaste meddelandet från FK om retroaktiv ersättning till kommuner.

Första gången jag läste det kände jag att det skavde men jag svarade ändå så här till en orolig anordnare på frågan om det skulle beröra dem:
Det här påverkar bara er om ni låter era uppdragsgivare använda timmar innan det finns beslut från Försäkringskassan. Om kommunen då beslutar att en av era uppdragsgivare ska beviljas assistans i avvaktan på kommunens beslut måste ni ändå skicka in tidrapporter och räkningar till FK för att kommunen sen ska kunna få betalt från dem, via er, om kassan beviljar assistansen.

Men riktigt så enkelt är det nog inte. Istället verkar det som att Försäkringskassan de facto menar att kommunen ska ansvara för att utföra assistansen, annars får de inget betalt från kassan.

Läs vidare här

Nyheter

Maria älskar att tipsa om rätt hjälp­medel

Alla får svar i hennes populära frågelåda  på webben. Möt henne på Leva & Fungera.

När Etac startade sin webbshop lockade man med möjligheten att ”Fråga Maria” om hjälpmedel. Frågelådan blev genast populär och genom åren har det kommit massor av frågor och önskemål.

Och alla har de fått svar av Maria Amnell, utbildningsledare på Etac, arbetsterapeut, och föreläsare på Leva & Fungera.

Maria Amnell gillar verkligen sitt jobb. Och i hjälpmedelsvärlden har hon jobbat sedan hon utbildade sig till arbetsterapeut på 70-talet.

Läs vidare här