Kategori: Nyheter

Nyheter

Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén

Se inspelningarna av Bengt Elméns intervjuer av Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren om visstidsanställningar, HFD-domar, LSS-utredningen och regleringsbrev till Försäkringskassan.
Nyheter

KU kritiserar regeringen för regleringsbrev

"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanade regeringen Försäkringskassan i 2016 års regleringsbrev. Riksdagens konstitutionsutskott, KU, säger nu att formuleringar av detta slag riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden.
Nyheter

”S och M är två cementblock i rummet”

Riksdagsdebatten ”Rättsläget för personlig assistans” som begärts av kristdemokraterna blev en fortsatt massiv kritik från V, L, KD, C och SD mot regeringens hantering av assistansfrågan.
Nyheter

Ann-Marie Begler får sparken av regeringen

Regeringen meddelade idag att Ann Marie Begler avsätts som generaldirektör för Försäkringskassan. Ny tillförordnad generaldirektör blir Maria Hemström-Hemmingsson, tidigare generaldirektör på ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen.
Nyheter

Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”

Näringstillförseln vid sondmatning kan nu vara ett grundläggande behov, om den utförs som egenvård, men den måste vara av tillräckligt kvalificerat slag, om det ska berättiga till personlig assistans. Detsamma gäller andra egenvårdsinsatser enligt Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.
Nyheter

Kommunal assistans ersätter Assistansersättning

Antalet personer med kommunalt beviljad assistans var 4 900 i okt 2017, en ökning med 7,2 procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Antalet barn mellan 0-12 år ökar mest, med 22 procent eller 130 personer på ett år.