Larga nyheter

Uppdragsgivarträff

I em kl 17:30 drar vi vårens Uppdragsgivarträff.

Har du glömt att anmäla dej så kontakta oss på 0302-17540 eller skicka ett mail till kontoret@larga.se

Nyheter

Målet om jämlik folkhälsa – så kan det uppnås

Varför går det så trögt för Sverige att uppnå målet om en god och jämlik folkhälsa i hela befolkningen? Det är väl känt – sedan decennier – att personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism har sämre hälsa och levnadsvanor än befolkningen i övrigt. Det är också väl känt vad som behöver göras. Och tunga aktörer är engagerade i frågan; Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Men hittills har ingen dem velat ta ledningen i arbetet för jämlik hälsa. Nu har Riksförbundet FUB tillsammans med bland annat Autism & Aspergerföreningen i Stockholm kontaktat socialminister Lena Hallengren med en skrivelse. Önskemålet är ett nationellt kompetenscentrum om hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hur står det till med hälsan för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Ungefär 75 000 svenskar har någon insats enligt LSS, och nästan 90 procent av dessa har intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Den här gruppen har ett vårdbehov som beskrivs som ”komplext”. Hälsoproblem som fetma och diabetes är mycket mer vanligt i denna grupp än hos övrig befolkning. Även hypertoni, benskörhet och psykisk ohälsa är vanligare.

Hur kan man uppnå målet om en jämlik hälsa?

Region Stockholm har de senaste tre åren genomfört programmet ”Hälsan spelar roll”, som visar hur man kan förbättra vården och hälsan för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Programmet bygger på att man ökar motivationen och kunskapen, både hos enskilda personer med LSS-insats, och hos personalen som möter dem i sitt arbete. ”Hälsan spelar roll” har utvecklats vid Akademiskt priumärvårdscentrum inom Region Stockholm. Ursprungligen kommer programmet från University of Illinois i Chicago där det kallas ”HealthMatters Program”. Nu är den 3-åriga utvecklingsfasen över – men Region Stockholm verkar inte vilja fortsätta driva programmet med den fortsatta handledning, utveckling och utvärdering som behövs.

Vem har ansvaret för göra hälsan mer jämlik?

Enligt skrivelsen till Lena Hallengren har det hållits flera möten med tunga aktörer som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Alla dessa aktörer har ansvar för det hälsofrämjande arbetet – men ingen anser sig ha möjlighet att hålla i det kunskapsstöd, förvaltning och handledning som behövs för att möta just denna målgrupps behov.

Varför behövs ett nationellt kompetenscentrum?

FUB med flera menar att det behövs ett nationellt kompetenscentrum för skapa den kontinuitet som är nödvändig för att nå hållbara resultat med hälsoarbetet. I skrivelsen till Lena Hallengren beskrivs det så här:

”Det finns en grupp som år efter år, decennium efter decennium har konstaterat mycket sämre hälsa än den övriga befolkningen och det finns ett hälsoverktyg som har utvecklats och anpassats specifikt för denna målgrupp. Men det finns ingen aktör som har förutsättningar för att säkerställa att verktygen når ut på bred front och därmed bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet för en grupp som hittills har fått väldigt få möjligheter att förbättra sin hälsa och sina levnadsvanor. För att lyckas med detta behövs ett kompetenscentrum – gärna i anslutning till ett universitet eller högskola – där anpassade program och insatser kan utvecklas, implementeras och utvärderas.”

Vilka är utmaningarna som måste lösas?

I skrivelsen till Lena Hallengren pekar man ut några viktiga problem som behöver lösas. • Kroniska sjukdomar som fetma, diabetes, hypertoni, benskörhet och psykisk ohälsa är kraftigt överrepresenterade hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. • Rådgivning kring hälsosamma levnadsvanor är insats för primärvården, men personal där har bristfälliga kunskaper i att kommunicera hälsosamma levnadsvanor till patienter med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd. • Att leva sitt liv med stöd enligt LSS medför ett beroende av personal, men personalen saknar kunskap om hur man kan hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att få mer hälsosamma levnadsvanor.

Vad händer nu med frågan om ett kompetenscentrum?

Det är mer bråttom än någonsin att en nationell aktör tar ansvar för en god och jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning, anser FUB med flera. Pandemin har förvärrat riskerna med dagens hälsoklyfta. Nu hoppas man få till stånd ett samtal med socialminister Lena Hallengren om en satsning på ett kompetenscentrum. De som skrivit brevet är Eva Flygare Wallén, specialistsjuksköterska, PhD, Karolinska Institutet, Helena Bergström, folkhälsovetare, PhD, Elinor Sundblom, nutritionist, MPH, Liselotte Schäfer Elinder, professor Karolinska Institutet, Marita Skoog Jacobson, Autism & Aspergerföreningen Stockholms Län, och FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Källa till uppgifterna i denna artikel är brevet till Lena Hallengren som publicerats på FUB:s webbsida.
Larga nyheter

Fettisdagen

Firandet av fettisdagen kommer från den kristna högtiden fastlagen då man inför 40 dagars fasta innan påsk åt upp sig ordentligt.

Under fastan skulle man leva mer spartanskt, inte äta kött eller frossa på något annat sätt, så det gällde att festa till det ordentligt på fettisdagen.

Semlor har vi ätit på fastlags dagen sedan medeltiden och det sägs att kungen Adolf Fredrik dog på grund av att han ska ha stoppat i sig 14 hetväggar år 1771.

Hoppas att du får njuta av en semla idag!

Bildresultat för semla
Larga nyheter

Uppdragsgivarträff 24/2

Onsdagen den 24 Februari kör vi vårens Uppdragsgivarträff, digitalt såklart!

Då läget är oförändrat och vi inte kan ha fysisk träff ännu så kör vi istället en digital som vi gjorde i höstas.

Uppdragsgivarträffen kommer hållas genom Teams och de enda du behöver är en dator, surfplatta eller mobiltelefon

Vi går igenom aktuella ämnen som berör er och oss. 

Det finns möjlighet till frågor och idéer, samt bra tillfälle för att ”träffa” andra uppdragsgivare och utbyta erfarenheter. 

Vi går igenom följande:

Covid -19 och Vaccination
Utredningen på remiss- vad händer?
DOKAPP
Övriga nyheter och aktuella ämnen

Anmäl dig till oss på kontoret@larga.se eller slå oss en signal 0302-175 40

Larga nyheter

Filmer om vaccination mot covid-19

Här nedan finner du informativa filmer ang Covid-19 och vaccin.

Varför vaccinerar vi oss?

Nu börjar vaccinationen mot covid-19.

Från virus till vaccinering

Hur testas vaccin mot covid-19?

Larga nyheter

Lisen slutar

Idag är det Lisens sista arbetsdag hos oss på Larga. 

Vi kommer alla att sakna Lisen mycket!
Hennes trevliga bemötande och vänliga sätt har glatt oss genom åren.

Vi vill önskar henne all lycka till i framtiden!

Anna, Carina, Frida & Gabor

Visa källbilden
Larga nyheter

Digital assistentutbildning – Att arbeta som personlig assistent

Vad är den personliga assistentens roll? Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt arbete som det kan vara bra att känna till? Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi er istället att skicka era anställa på en helt nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen. Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom mellan kl 09.00 – 11.15.

Upplägg:
19 februari
LSS och assistansreformen. 19 februari, Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning

26 februari
Ditt uppdrag – att skapa kvalitet i assistansen. Vad ska en assistent kunna? Jennie Scotte, verksamhetsansvarig i ett brukarkooperativ och föreläsare

9 mars
Självbestämmande vid nedsatt autonomi. Hur VET man vad den enskilde vill och ska man alltid följa den enskildes vilja? Kan man ”överbeskydda” någon? Mats Jansson, Föreningen Autism

17 mars.
Grundläggande ergonomi. Gudrun Fogelberg-Varga, sjukgymnast

23 mars
Arbetsmiljö för personliga assistenter. Carina Ekblad, KFO och Lia Scheding, Kommunal

26 mars
Att möta den assistansberättigades sexualitet. Ulrika Lundin, socionom med masterutbildning i sexologi

12 april
Kommunikation. Södra Skånes kommunikationscenter

Larga nyheter

Information om Covid -19

Såhär ett par veckor in på det nya året vill vi informera er om följande:

Viktigt är att vi tillsammans fortsätter att göra allt vi kan för att förhindra och bekämpa smitta.

Vi vill återigen påminna om vikten av den basala handhygienen och att stanna hemma vid symtom.

Nedan följer lite information kring familjekarantän samt vad som gäller med skyddsutrustning

Familjekarantän
Har någon i familjen testats positivt för Covid-19 så måste resterande del av familjen stanna hemma.
Då märker man upp sina pass i aiai med ”vård av anhörig” och får själv söka smittbärarpenning via Försäkringskassan.
Om man under denna tid själv blir sjuk är det viktigt att det ändras i aiai till ”sjuk”

Visir och munskydd
Krav att använda visir och munskydd gäller då man misstänker smitta eller har konstaterat smitta.

Vaccination
Personliga assistenter ingår i FAS 2, alltså nästa grupp som beräknas starta i februari.
Hur, var & när vet vi ännu inte men återkommer så fort vi får reda på mer.

Avslutningsvis vill vi passa på att tipsa om en digital kurs i
Basal hygien som hålls 9:00 -11:15 den 29 januari via zoom.
Mer om denna kurs finns att läsa på vår hemsida och du anmäler dig till oss på kontoret@larga.se

Var rädda om er och har ni några frågor tveka inte att höra av er till oss på kontoret!

Anna, Carina, Frida, Gabor & Lisen

Larga nyheter

Utbildningar under våren

Nu finns det lite utbildningar att anmäla sej till på vår hemsida.

Det är främst Introduktionsutbildningen PA1 som vi fortsätter att hålla digitalt tillsvidare.

Men det finns även en kurs inom Hygien & smittspridning samt en repris från höstens Arbetsledarutbildning på 8 tillfällen.
Alla digitala såklart.

Det kommer förmodligen komma fler utbildningar under våren så håll utkik!

Var rädda om er & tänk lite extra på den basala handhygienen