Kategori: Nyheter

Nyheter

Hur jämställd är funkisfamiljen?

Hur jämställd är funkisfamiljen? Aktuell forskning visar att hela familjen mår bra av ett jämställt föräldraskap. Men att få till just det kan vara lättare sagt än gjort. I nya numret av Rörelse berättar tre RBU-familjer om hur de lägger upp tillvaron.

Emlan och Sara delar på ansvaret och gör listor på olika arbetsuppgifter. Jenny och Roger samarbetar om det mesta i livet men tycker att det är ok att man är bra på olika saker. Therese och Mats ägnar varje söndagsmorgon åt planering av den vecka som kommer.

Läs mer i årets sista nummer av Rörelse som du hittar i det digitala tidningsarkivet.

Nyheter

”Lerum inspirerar som bästa LSS-kommun”

För fjärde året i rad (och 25 år efter införandet av LSS) korades vinnarna i tävlingen Bästa LSS-kommun. Det blev Lerums kommun som tog hem förstavinsten, med Malmö stad och Kristianstads kommun på delad andraplats.

I slutspurten fanns även Uppsala och Härnösand, som också hyllades av Bengt Westerberg, tidigare socialminister, när han avslöjade resultatet vid en ceremoni i Stockholm den 28 november.

– Alla fem kommuner är vinnare redan genom att de blivit nominerade. Det är angeläget att säga att även de som går härifrån utan ett pris idag kan känna sig som vinnare, inte förlorare, sa Bengt Westerberg.

– Det är uppenbart att Försäkringskassans neddragningar har lett till övervältring av kostnader på kommunerna, det tas upp av alla de nominerade kommunerna.

– Neddragningen av assistansersättningen har också inneburit en övervältring på anhöriga och framförallt på brukare som har fått en sämre standard. Det är en allvarlig utveckling. Det har inte funnits något skäl att dra ned assistansersättningen. Behoven har inte minskat, det är bara staten och domstolar som har definierat om behoven. Ofta har behoven till och med ökat trots att man dragit ned på insatserna, sa Bengt Westerberg.

Därför vann Lerum

Beslutet att utse Lerum till vinnare i år motiverar juryn främst med kommunens utmärkta samverkan med funktionsrätts­organisationer. ”Både tjänstemän och politiker är lyhörda för synpunkter vilket har lett till en verklig och givande dialog, med konkreta resultat. Även den högsta ledningen är engagerad”, skriver juryn.

Ett resultat av Lerums samverkan är en kvalitetssäkring som föreslagits av FUB, och som kommunen nu utvecklar tillsammans med föreningen. ”Kvalitetssäkringen är ett nytt, spännande sätt att höja kvaliteten på alla typer av LSS-verksamheter, en metod som vi tror kan inspirera andra kommuner”, skriver juryn.

Samverkan och hyrestak

På delad andraplats kom Kristianstad och Malmö.

Kristianstad prisades också för kommunens höga ambition gällande samverkan och dialog med funktionsrätts­organisationen FUB. ”Samverkan är en av grundpelarna i LSS. Ett stort plus är att den högsta politiska ledningen visar stort engagemang för funktionsrättsfrågorna. Satsningar på att öka kompetensen hos LSS-personal bidrar också till ett högt betyg. Personalens kompetens är en av de avgörande faktorerna för kvalitet inom LSS”, skriver juryn.

Malmö stad korades till delad andraplats för att man infört ett hyrestak för LSS-bostäder. ”Kommunen strävar också efter ökad ekonomisk trygghet för personer med LSS-insatser, genom ambitiösa satsningar på att skapa arbetstillfällen, samt genom att lyfta fram gruppens försämrade ekonomi som ett allvarligt samhällsproblem. Att den högsta politiska ledningen driver dessa frågor ser juryn som en nyckel­faktor för framgång”, skriver juryn som motivering till Malmös andraplats.
https://hejaolika.se/artikel/lerum-inspirerar-som-basta-lss-kommun/

Nyheter

Internationella funktionsrättsdagen

Den 3 december är det internationella funktionsrättsdagen.

Dagen handlar om mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Det vill Funktionsrätt Göteborg uppmärksamma genom att anordna en heldag i Nordstan!

För program läs vidare här

Nyheter

Nu avgörs vem som tar över titeln Bästa LSS-kommun

Vem tar hem det prestigefyllda priset ”Bästa LSS-kommun 2019”? Nu på torsdag, den 28 november 2019, avgörs om det blir Härnösand, Malmö, Kristianstad, Lerum eller Uppsala.
Prisutdelare är Bengt Westerberg som utser vinnaren kl 14.40–15.15 vid en ceremoni på Bolinders Konferens, Stockholm.

Läs mer här

Nyheter

Socialministern pressas om kommande lagändring

Det blir katastrof om begreppet mycket privat och integritetskänslig karaktär skrivs in i lagtext samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och lyssnar på remissinstanserna, svarade Socialminister Lena Hallengren. 
Nyheter

Nyhet: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige är på flera punkter kritiska till utredningen. ”I vår egen granskning ser vi stora luckor i hur Sverige efterlever FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi kan konstatera att Sverige inte klarat av att fullt ut åtgärda en enda av FN:s rekommendationer om förbättringar från 2014. Det behövs en insatsstyrka som tar fram en strategi och en handlingsplan för åtgärder.” Strategin ska säkerställa att skattemedel används för att inkludera hela variationen i befolkningen genom att tillämpa den europeiska standarden om tillgänglighet genom universell utformning. ”Vi håller med utredaren om att det saknas politisk vilja för att skapa förändring i människors vardag. Men förslagen tar inte det helhetsgrepp som riksdagen efterfrågat och begränsar sig till vissa områden. Vi har därför tagit fram en lista med egna förslag som vi ser fram emot att prata vidare om”, säger Elisabeth Wallenius. Läs hela vårt remissvar till Styrutredningen, SOU 2019:23 Läs vår ”att göra-lista” till regeringen Inlägget Nyhet: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken dök först upp på Funktionsrätt Sverige.