Larga nyheter

Information gällande coronaviruset

Med anledning av coronaviruset vill LARGA lämna följande information. Det är viktigt att inte gripas av panik och tro på allt som står i media eller sägs på TV. Lita bara på information från pålitliga källor.

Om du behöver information om viruset finns det bra sådan på:
Vårdguiden 1177 för fakta och råd gällande smittan 
krisinformation.se för fakta om coronaviruset samt information om hur du kan prata med barn om det, samt
folkhälsomyndigheten som har frågor och svar om viruset.

Generella tips för att förebygga smitta:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Hosta eller nys i armvecket, inte i handen.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Undvik att ta andra i hand och ha gärna ett visst avstånd till andra. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

källa: 1177 vårdguiden

Du kan också ladda ner information om handhygien från Folkhälsomyndigheten.  

Om du har rest i ett smittdrabbat område, eller umgåtts med någon som har det, vill vi att du kontaktar oss innan du återgår till arbete.
Om du har för avsikt att genomföra en resa under tiden Coronaviruset är en pågående risk ska du kontakta oss senast 14 dagar innan resan.