Tystnadsplikt/Lex Sarah Digital

Har du någon gång känt dig osäker på vad som får och inte får sägas?

I denna kurs får du fördjupad kunskap kring vad tystnadsplikten är och vad den betyder för dig som personlig assistent.

Du får lära dig vikten av kommunikation med din uppdragsgivare när det gäller tystnadsplikten och även information om vad som händer om du bryter den.

Du får också veta mer om § 24b LSS, Lex Sarah och den rapporteringskyldighet du som assistent har.

När:09:00-12:00
Var:Digital (Hitta hit)
Vem:Personliga assistenter
Hur
Max:
Innehåll:
  • Tystnadsplikt, vad innebär det egentligen?
  • Vad du får/inte får säga ur ett juridiskt perspektiv
  • Kan man straffas för brott mot tystnadsplikten
  • Får man anmäla brottsliga handlingar till polisen
  • Kommunikation och bemötande
Förtäring:
Kursledare:Anna Barsk Holmbom

Aktuella tillfällen

Aktuella föreläsare

  • Anna Barsk Holmbom