Svåra frågor

Som personlig assistent ställs du ofta inför sociala utmaningar i hur du ska bemöta och sätta gränser i ditt arbete. Du stöter på svåra frågor hela tiden, på den här kursen kan du få
verktyg hur du ska hantera svåra situationer i framtiden.

När:9:00-16:00
Var:LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda (Hitta hit)
Vem:Personliga assistenter
HurUtbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Max:
Innehåll:

Kursen består av en blandning av föreläsning och samtal. Kursen innehåller:

• Bemötande och det goda samtalet

• Att arbeta med respekt för integritet

• Att bli medveten om makt och beroende i assistansuppdraget

• Gränser och gränssättning i uppdraget som personlig assistent

Förtäring:Kaffe och lunch ingår under kursdagen. Vid specialkost eller allergier, meddela kontoret när du anmäler dig.
Kursledare:Birgitta Orre-Annemo

Aktuella tillfällen

Aktuella föreläsare

  • Birgitta Orre-Annmo, Vertebra Handledning AB