Introduktion PA1 Digital

PA1 kursen hålls genom Teams och du behöver  en dator/surfplatta eller mobiltelefon. PA 1 är en introduktionsutbildning som Larga erbjuder alla nya assistenter och som alla assistenter bör gå. Under kursdagen berör vi olika delar av assistentyrket, LSS- lagen , fördelning mellan uppdragsgivare kontra arbetsgivare och vilka skyldigheter samt rättigheter man har som assistent. Vi går också igenom lite kring arbetstidslagen samt arbetsmiljölagen och vårt tidsrapporteringsystem Aiai. 

När:09:00-15:00
Var:Valfritt (Hitta hit)
Vem:Assistenter
HurUtbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Max:
Innehåll:
  • Vad menas med personlig assistans
  • Tystnadsplikt
  • Att vara anställd på Larga
  • Arbetstidslagen
  • Aiai
  • Arbetsmiljö
Förtäring:Lunch mellan 12:00-13:00
Kursledare:Personal från kontoret Larga

Aktuella tillfällen

Aktuella föreläsare

  • Frida Schlyter, kontoret Larga
  • Carina Johansson, kontoret Larga
  • Anna Berntsson, kontoret Larga
  • Gabor Varga, kontoret Larga