Ergonomiska förflyttningar

Att med ett enkelt, flexibelt och principbaserat arbetssätt som med etiskt och moraliskt rätt bemötande är naturligt att använda i alla situationer med och utan hjälpmedel på sin arbetsplats. Utifrån ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebygga och minska risken för arbets- och belastningsskador och sjukfrånvaro samt förmedla fysisk och psykisk trygghet och säkerhet.

När:08:00-16:00
Var:Modern Arbetsteknik 3J AB Flöjelbergsgatan 3A 431 35 Mölndal (Hitta hit)
Vem:Personliga assistenter
HurUtbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Max:12
Innehåll:

Teori

Arbetsmiljölagen kap 3
AFS 2012:2 & 2019:8 Belastningsergonomi,
AFS 2001:1 & 2003:4 Systematisk arbetsmiljö
AFS 2015 Organisatorisk och social arbetsmiljö
MA:s grundprinciper, Arbetsställningar, Kroppshantering, Handgrepp och det Naturliga rörelsemönstret.

 

Praktik
Exempel på områden som kan tas upp under utbildningen är:
Balans och rörelseövningar, Arbetsställningar, Bädda säng, Högre i säng, Vända i
säng, Liggande till sittande och åter, Sittande till stående och åter & Längre bak i rullstol.
Det praktiska innehållet anpassas till och styrs i viss mån av kursdeltagarna och deras behov/frågeställningar.

Förtäring:Fm och em kaffe ingår under kursdagen. Lunch får ni lägga ut för och skicka in kvittot till oss.
Kursledare:Föreläsare hos Modern Arbetsteknik

Aktuella tillfällen

Aktuella föreläsare