Nyheter

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”

Om ett hjälpbehov kan ge rätt till antingen personlig assistans eller gruppbostad ska det vara upp till personen att ansöka om den insats hen helst vill ha, säger Sophie Karlsson.
– Den enskilde ska inte kunna nekas assistans med hänvisning till gruppbostad, vilket ibland händer.

Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag

I Bostad med särskild service är gruppbostäder en av tre undergrupper. De är inte en institution i sig menar Sophie Karlsson men det kan finnas institutionsliknande inslag i utformningen av insatsen.
– Den enskilde kan vara begränsad i sitt självbestämmande och behöva anpassa sig till olika begränsningar i strukturen kring boendet. Det kan vara att hen inte kan välja vem som hjälper till med vad och på vilket sätt.
Ska inte den som vill kunna bo i en gruppbostad…
– Självklart ska de som vill kunna bo i gruppbostad också kunna göra det, precis som medborgare i gemen kan välja hur en vill bo.

Läs vidare här