Nyheter

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/rekordstor-hojning-av-schablonersattningen-for-personlig-assistans/?fbclid=IwAR2xz1yfv0MjYTJt8uKmXlyO7KIeMAbQ4rkhh1KsvVLW1bozULJIIASQ3S8