Larga nyheter

Prisutdelning i HöstRöst

Hösten 2020 utlyste ABH Utbildning och Rådgivning en skrivartävling. Temat var positiva minnen av den personliga assistansen. Vi ville läsa om vad som har gjort dig lycklig, glad, upprymd, tillfredsställd eller någon annan positiv känsla. Tävlingen var öppen för alla olika perspektiv – den assistansberättigades, den personliga assistentens, den anhöriges, arbetsgivarens, myndighetens, administratörens eller något annat. Och vi fick in svar som speglade alla de olika rollerna.

En jury (läs mer om den nedan) bedömde bidragen anonymiserade och har nu enats kring vilka tre bidrag som ska vinna 10 000 kronor, 5 000 kronor respektive 2 000 kronor.

Den 30 november kl 15.00 direktsänds prisutdelningen via Zoom på ABH Utbildnings facebooksida. Om du inte har facebook kan du höra av dig till ABH Utbildning. I mån av plats erbjuder vi även deltagande via Zoom.

Beställ boken HöstRöst

Glädjande nog kan vi berätta att vi också kommer att ge ut en skrift med de tre vinnarbidragen och ytterligare 22 av bidragen. Du kan redan nu beställa boken som kommer från tryckeriet om tre veckor, dvs runt den 11 december.

Pris:
1 – 9 böcker är 50 kronor/bok inkl moms.
10 – 99 böcker 42 kronor/bok inkl moms.

Beställer du mer än 100 böcker betalar du endast 35 kronor per bok.
Porto tillkommer.