Larga nyheter

PA2 Fortsättningskurs

Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd i vardagen åt en person med en omfattande funktionsnedsättning av det ena eller andra slaget.

Varje arbete är helt unikt och det gäller för dig att hitta din roll så att du ger precis den hjälp som behövs, vare sig mer eller mindre. Målet med den personliga assistansen är att den du arbetar med att ge stöd till ska få precis det stöd som han eller hon önskar av den person han eller hon har valt ut, på precis det sätt han eller hon önskar. Men vad mer precis innebär det för dig?
Och hur ska du veta vad som förväntas av dig?

Det och mycket annat kommer vi att prata om under den här dagen

  • Vad innebär yrkesrollen ”personlig assistent” i allmänhet och för dig personligen?
  • Vad innebär det att arbeta i en annan persons hem?
  • Hur ska jag förhålla mig till den assistansberättigades släkt och vänner?
  • Vems vilja ska jag följa när den assistansberättigade inte själv kan styra sin assistans?
  • Vad gör jag om jag tycker något verkar farligt eller för svårt för mig att utföra?

När? 14/5 13:00-16:00
Var? Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg

Anmäl dig till oss på kontoret@larga.se eller på 0302-17540
senast den 6/5