Nyheter

Nytt från Försäkrigskassan

Återgång till tidigare regler för läkarintyg.

Från och med 1 november 2020 går Försäkringskassan tillbaka till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Det innebär följande:

Sjukpenning

  • Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.
  • Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

Vab

  • För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre. Det gäller även om en förälder behöver vabba för att barnets ordinarie vårdare är sjuk.
  • Om ditt barn blir frisk innan 1 november 2020 behöver du inte lämna in något läkarintyg. Det gäller även om du lämnar in en ansökan om ersättning efter 1 november.
  • Om ditt barn fortfarande är sjukt efter 1 november måste du lämna in ett läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod.

Försäkringskassan följer noggrant utvecklingen av covid-19 i samhället och kommer även fortsatt att löpande anpassa oss efter rådande situation.

För mer information om ersättning vid riskgrupper, om du är smittbärare etc läs vidare genom att klicka på länken nedan:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler