Nyheter

Lena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet”

Andning blir grundläggande behov 1 november. Senare kommer en lagändring där andning och sondmatning blir assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren vill dock inte lova samma lagändring för andra grundläggande behov.
– Det här är en förändring vi kommer göra just kring andning och sondmatning.

Socialdepartementet meddelade nyligen att man snart lägger fram en lagrådsremiss om att andning blir ett grundläggande behov från 1 nov 2019. Lena Hallengren säger att regeringen även arbetar på att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. 
– Regeringen bereder en lagändring där hela momentet för andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Vi arbetar nu på ett sånt förslag, som kommer att presenteras under sommaren.
Tror du att även det kan införas 1 nov 2019?
– Nej, det måste skickas på remiss och sedan till lagrådet, så ikraftträdandet för den förändringen kommer bli något senare än 1 november 2019. Vi kommer att återkomma med exakta datum längre fram.
Vad betyder det konkret att ett grundläggande behov ska räknas i sin helhet? 
– Det betyder att exempelvis ett barn som får mat via sond ska kunna få assistans, inte bara för i – och urkoppling av sonden utan för själva matningen.
Menar du att de grundläggande behoven sondmatning och andning inte ska delas upp i integritetsnära och ej integritetsnära delar?
– Hur exakt det här nya förslaget ska utformas kommer vi att återkomma till, säger Lena Hallengren

Läs vidare här