Larga nyheter

Kontrolluppgifter

Från och med i år kommer ni inte att få någon kontrolluppgift från oss på Larga. Det beror på att skatteverket har ändrat så att vi redovisar varje månad på individnivå.

För att se kontrolluppgifter som vi redovisat till skatteverket så behöver du gå in på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och logga in på ”min sida”.

Där ser ni er lön och vad som är draget i skatt månad för månad.