Larga nyheter

Introduktionsutbildning

Den 12/11 håller vi November månads PA1-Introduktionsutbildning.

Hör efter med dina assistenter och anmäl till kontoret@larga.se eller på

telefon 0302-17540 så snart som möjligt men senast Torsdag den 7/11