Larga nyheter

Introduktionsutbildning

Nästa vecka 24/5 kör vi månadens PA1 för dej som är nyanställd eller

ännu inte haft möjlighet att gå. 

Hör men din uppdragsgivare och anmäla dig under denna veckan till oss på

kontoret@larga.se eller 0302-17540