Larga nyheter

Introduktionsutbildning

Den 24/5 håller vi månadens PA1 för dej som är nyanställd eller 

ännu inte haft möjlighet att gå. 

Hör men din uppdragsgivare och anmäla dig senast den 17 Maj till 

kontoret@larga.se eller 0302-17540