Larga nyheter

Introduktionsutbildning!

Den 24 April håller vi månadens PA1 för dej som är nyanställd eller

ännu inte haft möjlighet att gå.

Hör men din uppdragsgivare och anmäla dig senast den 17 April till

kontoret@larga.se eller 0302-17540