Larga nyheter

Hygien & smitta

Hur ser din arbetsplats ut?
Vilka är dom mest vanligt förekommande bakterierna och virusen?
Vad kan du göra annorlunda eller bättre för att förebygga smitta?

På föreläsningen i Göteborg är det Lotta Osbeck som är hygiensjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som berättar om bakterier och infektioner och hur man håller dem borta.

Innehåll:
Du kommer att ha kunskaper i grundläggande hygien, smittspridning och få
koll på multiresistenta bakterier och virus. Det blir också utrymme för
diskussion om hur vi förhåller oss till smittospridarna och vad vi kan göra för att förhindra deras framfart, och på så sätt hålla oss så friska som möjligt.

När: 7 November 13:00-15:30
Var: LSS-konsult, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Välkommen med din anmälan till kontoret@larga.se
eller på telefon 0302-17540 senast 23/10