Larga nyheter

Hur hanterar du din stress?

På denna kurs får du redskap att använda när stressen tar över och du får fördjupad kunskap i vad som gör att du känner dig stressad, samt hur du kan påverka dig själv till att lindra stressen

När:
7 Maj 9:00-16:00
Var:
LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Välkomna med er anmäla till kontoret@larga.se eller till 0302-17540 
senast den 30 April