Nyheter

Från diffust till katastrof

Ni vet hur det är ibland. Hur man läser något, känner att något är tokigt men ser det inte riktigt. Så har det varit med det senaste meddelandet från FK om retroaktiv ersättning till kommuner.

Första gången jag läste det kände jag att det skavde men jag svarade ändå så här till en orolig anordnare på frågan om det skulle beröra dem:
Det här påverkar bara er om ni låter era uppdragsgivare använda timmar innan det finns beslut från Försäkringskassan. Om kommunen då beslutar att en av era uppdragsgivare ska beviljas assistans i avvaktan på kommunens beslut måste ni ändå skicka in tidrapporter och räkningar till FK för att kommunen sen ska kunna få betalt från dem, via er, om kassan beviljar assistansen.

Men riktigt så enkelt är det nog inte. Istället verkar det som att Försäkringskassan de facto menar att kommunen ska ansvara för att utföra assistansen, annars får de inget betalt från kassan.

Läs vidare här