Nyheter

Eva Borgström, FUB – ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag på lägre schablonbelopp när anhöriga är assistenter, dels ett beslut i Östersunds kommun att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter.

FUB reagerar kraftigt på dessa försök att begränsa anhörigassistans. Eva Borgström, intressepolitisk samordnare, FUB, menar att det är att särbehandla och diskriminera en grupp i samhället som ofta lever under svåra omständigheter. 
– Det är också ett misstänkliggörande av anhöriga och föräldrar som många gånger är de mest kunniga på sina barn. Har man assistans så har man faktiskt rätt att välja vilka assistenter man vill ha.

Läs vidare här