Larga nyheter

Ergonomi

Förekommer det tunga lyft i obekväma och trånga utrymmen på din arbetsplats? Eller utför du många förflyttningar och lyft under ditt arbetspass?

På denna kurs får du både praktisk och teoretisk kunskap som du kan
använda i arbetslivet men också i vardagliga situationer.
Du får lära dig hur du ska undvika skador vid lyft och förflyttningar genom
att öka din kroppskännedom och förstå vad som händer om du belastar fel
eller ”tar i” för mycket.

Datum för kursen: 10/10

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller ring oss på 0302-17540 senast den 3/10