Larga nyheter

BRAND

En brand kan starta när man minst anar det och konsekvenserna kan bli
stora. I Sverige inträffar tusentals bränder varje år.
Kursen ger dig viktig kunskap som du kan ta med till din arbetsplats så att
du och din uppdragsgivare på bästa sätt ska kunna hantera situationen om
olyckan är framme.
Du får också lära dig allmän brandkunskap samt kunskaper i hur du på
bästa sätt kan förebygga bränder. Deltagarna ges även möjlighet att
praktiskt prova på att släcka brand med släckare.

Kursens innehåll:
• Teori och allmän brandkunskap
• Tänkbara brandorsaker
• Förebyggande brandskydd
• Praktisk användning av handsläckare
• Praktiskt förfarande vid brand i kläder

När: 4/3 09:00-12:00
Var: LSS-Partner,, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på telefon 0302-17540
senast den 13/2

OBS!!!
I kurslistan samt i kurskatalogen så har det smugit in 2 olika adresser till kurserna Brand & HLR.
Det är LSS Partner som är den rätta adressen för kurserna. Informationen under utbildning på hemsidan är justerad.