Nyheter

Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistansutredning”

Januariavtalet mellan S+MP+L+C ska leda till tex statligt huvudmannaskap och att grundläggande behov räknas i sin helhet, anser Bengt Eliasson. Detta ska nås via lagändringar, förordningsändringar och regleringsbrev till Försäkringskassan.
– Enligt januariavtalet har vi full insyn och möjlighet att vara med och påverka, säger Bengt Eliasson.

Regeringen tillför 150 miljoner extra i vårbudgeten för budgetåret 2019 för att möta att fler får personlig assistans när sondmatning/andning blir grundläggande behov 1 juli. Bengt Eliasson välkomnar det men anser att lagändringen är otillräcklig. 
– Lagändringen med sondmatning/andning måste förbättras, vi måste göra mer akuta åtgärder och arbeta långsiktigt med en ny utredning som ska bli starten till en helt ny lagstiftning.

Läs mer här