Larga nyheter

Bemötande och gränser i yrkesrollen som PA

Hur är man en bra assistent? Vart går gränsen mellan det privata och
jobbet?
Som personlig assistent ställs du ofta inför sociala utmaningar i hur du ska
bemöta och sätta gränser i ditt arbete.
I denna kurs får du möjlighet att genom praktiska övningar, gruppsamtal,
föreläsning samt enkla uppgifter få resonera kring ämnet tillsammans med
andra personliga assistenter.

När: 5/12 9:00-16:00
Var: LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Innehåll:
• Bemötande och det goda samtalet
• Att arbeta med respekt för integritet
• Att bli medveten om makt och beroende i assistansuppdraget
• Gränser och gränssättning i uppdraget som personlig assistent.

Anmäl dig till kontoret@larga.se eller på 0302-17540 senast 14/11