Larga nyheter

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner är grunden för att både minska risken att själv bli smittad som personal och risken att brukare smittas av personalen direkt eller indirekt från andra brukare.

Här följer en bra film