Larga nyheter

Har du koll på Aiai & vintertiden?

Nu har vi ändrat till vintertid.
Har du koll på hur övergången till vintertid redovisas i Aiai?

Aiai redovisar tiden gällande vintertid enligt Försäkringskassans önskemål. Det innebär att de tider som anges i Aiai redovisas korrekt både i tidredovisningen (FK3059) och räkningen (FK3057). Inga korrigeringar behöver göras förutom i de fall då pass påbörjats eller avslutats mellan 02.00-03.00 natten vid övergången till vintertid. 

Exempel: Assistenten har arbetat kl 00-04 natten mellan lördag – söndag. Tiden redovisas korrekt både på FK3059 och FK3057 i Aiai – ingen åtgärd krävs.

Assistenten har arbetat kl 00-02:30 natten mellan lördag-söndag.
Differens kan komma att ske på räkning och inrapporterad FK3059

Försäkringskassan kan behöva ett förtydligande och kontakt med handläggare rekommenderas